Empo TV

Revidert statsbudsjett:

Får ikke flere hjelpemidler til et aktivt liv

Foto: PxHere

Foto: PxHere

Da regjeringens pengebruk midtveis i budsjettåret.minister Trygve Slagsvold Vedum presenterte det reviderte statsbudsjettet hadde han ikke noe å gi til velferdstjenesten Aktivitetshjelpemidler (Akt26). Pengene som ble satt av i årets statsbudsjett til personer over 26 år var brukt opp allerede i februar.

Publisert:

I løpet av de 3 siste årene har regjeringens gavmildhet til aktivitetshjelpemidler bare økt. 2022-budsjettet var nesten halvveis da Akt26 søkerne ble avvist hos NAV. Handikapforbundet, Fellesforbundet samler mange lokale organisasjoner for ulike funksjonshemninger landet rundt. De har hele tiden krevd økonomisk støtte fra makthaverne til de lovfestede Aktivitetshjelpemidlene.

Hvis ikke stortinget går med på NAV-nedskjæringene og stemmer mot Regjeringens kuttforslag er det fortsatt et håp for alle aktive funksjonshemmede over 26 år. Likestillingsminister Anette Trettebergstuen, Norges Idrettsforbunds president Berit Kjøll og hennes generalsekretær i NIF kaller pengemangelen i Akt26- ordningen diskriminering av funksjonshemmede.

Norges idrettsforbund tok opp saken i et brev til kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen (Ap) i mars. Der hevder idrettspresident Berit Kjøll og generalsekretær Nils Einar Aas. Den opprinnelige bevilgningen i statsbudsjettet til Akt26 var på 55 millioner kroner. Idrettsforbundet krevde den økt til 200 millioner kroner totalt for hele året, altså 145 millioner kroner mer i revidert nasjonalbudsjett. Der ba de om 100 millioner kroner mer til ordningen i revidert nasjonalbudsjett for at den kan holdes oppe ut året. De fikk også støtte fra Kristelig Folkepartis stortingsrepresentant Kjell Ingolf Ropstad. «Det er viktig å ta hverdagen tilbake etter pandemien, og det må også de som trenger aktivitetshjelpemidler få mulighet til», skrev Ropstad i et skriftlig spørsmål til statsråden.


Les hele saken i Handikapnytt:
Lukker lommeboka for fysisk aktivitet