Empo TV

Lærerstreiken kan påvirke de unges psykiske helse

Foto: PxHere

Foto: PxHere

Barneombudet, Mental Helse Ung og elevorganisasjonen mener at de yngste elevene har hatt det vanskelig under pandemien og frykter at den pågående lærerstreiken kan forverre helsen deres ytterligere. Fravær fra skolen oppleves utrygt og kan være skadelig, mener kommunikasjonssjef i Mental Helse, Adrian Lorentssen. På tirsdag ble det varslet at til sammen i overkant av 6 000 lærere er tatt ut i streik, varsler Norsk Telegrambyrå NTB.

Publisert:

Regjeringen og helsetilsynet må gripe inn fordi det kan være fare for liv og helse, mener Lorentssen i Mental Helse Ung. – Altså, vi vil ikke at lærernes rett til å streike skal bli fratatt, men vår jobb er å passe på at elevenes mentale helse blir godt nok ivaretatt. Det er den ikke nå, sier han videre.
Helsetilsynet har en annen oppfatning. Så lenge helsetjenesten for de unge er ivaretatt kan lærerne bare fortsette å streike. Elevorganisasjonens leder Aslak Berntsen Husby mener heller ikke at tvungen lønnsnemd er nødvendig. Han forstår lærernes behov for å streike. Samtidig mener han at Regjeringen har det øverste ansvaret for at elevenes psykiske helse blir ivaretatt. Lærernes organisasjoner har en motpart i denne konflikten. Kommunens Sentralbyrå KS er arbeidsgiverens motpart i streiken. Husby mener at det er KS sin skyld at lærerne er lønnstapere og må få flere faglærte lærere tilbake til skolen igjen. Dette vil alle elevene tjene på. Barneombudets leder, Inga Beier Engh er bekymret for elever som har ulike behov for spesial-undervisning. En vanlig skoledag og struktur i elevenes hverdag er avgjørende for mange elevers trivsel og psykiske helse, mener Barneombudet. Derfor ber hun Kunnskapsdepartementet som har ansvar for barne- og ungdomskoler om å forklare hvorledes de sårbare barna blir tatt hensyn til under streiken. Streikende lærere mener de ikke har fått det tillegget i lønn de mener at de skal ha og sammenlikner seg med de andre arbeidsgruppene i kommunen. Lange og utfordrende arbeidsdager mener de fortjener å bli bedre lønnet.

Sårbare elevers psykiske helse, lærernes krav og andre uttalelser rundt streiken kan du lese mer om i Handikapnytt: Frykter for elevenes psykiske helse

#lærerstreikenVis flere