Empo TV

Skolestengning går spesielt ut over tre grupper

Voldsforsker Carolina Øverlien kommer med en klar oppfordring når mange av Oslos skoler stenger igjen. En som vet mye om konsekvensene av at skolene ble stengt i fjor, er Carolina Øverlien. Hun er forskningsleder ved Nasjonalt kunnskapssenter om ...

Publisert:

Voldsforsker Carolina Øverlien kommer med en klar oppfordring når mange av Oslos skoler stenger igjen. En som vet mye om konsekvensene av at skolene ble stengt i fjor, er Carolina Øverlien. Hun er forskningsleder ved Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS). De gjennomførte i fjor en nasjonal studie av hvordan vold og overgrep preget ungdommers liv mens skolene var stengt. Det er spesielt tre grupper som rammes hardest:

1. Jenter mer utsatt. Undersøkelsen viser store kjønnsforskjeller. Jenter ble hardere rammet enn gutter. De var mer utsatt for psykisk eller fysisk vold eller overgrep mens skolene var stengt. Dette er ikke nytt, ifølge Øverlien. Studier etter studier viser at jenter er mest utsatt, spesielt for seksuelle overgrep. – Mange rapporterte at de opplevde nettovergrep for første gang. Også her er jenter mest utsatt, sier forskeren.

2. Økonomi og oppvekstvilkår-Undersøkelsen viste også at sosioøkonomiske forhold spilte en stor rolle. De barna som selv oppga at familien har dårlig økonomi, rapporterte i mye større grad at de ble utsatt for enten vold eller overgrep. Det samme gjelder barn med dårlig oppvekstmiljø. Det gjelder familier hvor foreldrene sliter med rus, psykisk helse eller kriminalitet. Øverlien sier samfunnet vet veldig godt hvem mange av de sårbare barna er. Når skolene stenger, forsterkes forskjellene i samfunnet på dette området. – Det er mer stress i hele befolkningen nå. Det blir ekstra tøft for dem som sliter med rus, psykisk helse eller arbeidsløshet. Det øker risikoen for at det går utover barna, sier hun.

3. Funksjonsnedsettelser. Tallene viser også at unge med funksjonsnedsettelser i mye større grad var utsatt for vold eller overgrep enn funksjonsfriske. Denne gruppen ble også rammet på andre måter. En kartlegging viste at mange tjenester for barn og unge med funksjonsnedsettelser ikke var tilgjengelige i starten av pandemien. Det skriver Bufdir (Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet) i en statusrapport. I januar var de «bekymret for at det vil kunne skje igjen ved benyttelse av de mest inngripende smitteverntiltakene». Øverlien sier at voldsutsatte barn ofte er veldig flinke til å finne frem til steder hvor de kan puste og få en pause fra problemene hjemme.

Barn og unge i Oslo betaler den høyeste prisen for pandemien, sa en alvorstynget Inga Marte Thorkildsen mandag kveld. Byrådet gjorde det de i det lengste ville unngå. De stengte alle ungdoms- og videregående skoler frem til påske. Elevene skal være hjemme. I enkelte hardt rammede bydeler gjelder det også elevene på 5.-7.-trinn.  Vi vet at åtte uker med nedstenging i fjor hadde store konsekvenser. Vi håper at konsekvensene blir mindre denne gangen, når perioden er kortere, sa Thorkildsen.

– Barna som er i en utsatt livssituasjon, skal få et godt tilbud uansett, sa hun under mandagens pressekonferanse. Skolene skal fortsatt være åpne for sårbare barn og unge, samt barn med foreldre i samfunnskritiske roller. Det har vist seg enklere å få til i teorien enn i praksis.

Les hele saken: Sårbare ved nedstengning av skoler

Kilde: Aftenposten.no

Publisert av Birgitte Falck-Jørgensen