Empo TV

Bilist ble bøtelagt for parkering på utydelig merking av HC-plass

Foto: Illustrasjonsfoto Storyblocks

Foto: Illustrasjonsfoto Storyblocks

En kvinnelig bilist skulle hente bilen hun hadde parkert på en angitt HC-plass–en augustdag i fjor – fant hun den gule lappen på frontruten som forkynte at hun sto uten gyldig parkeringstillatelse på en HC-plass. Disse parkeringsplassene er så små at ingen bevegelseshemmede kan benytte seg av dem. Dermed må de være for alle, antok den kvinnelige bilisten – og parkerte.

Publisert:

Sist oppdatert: 10.01.2022 kl 10:14

Kvinnen klaget til Parkeringsklagenemda om gebyret på 900 kroner. Men flertallet i parkeringsnemda avslo. Selv om oppmerkingen var dårlig var det skiltet HC-parkering, noe som går foran oppmerkingen på asfalten. Også flere andre bilister hadde gått ut fra at dette var «vanlige» parkeringsplasser og ikke HC-plasser, påpekte hun.

Det som angivelig skal ha skapt forvirring, var at flere av plassene på rekka er merket opp slik at de er mindre enn det som er hovedregelen for HC-plasser: 4,5 meter x 6 meter. På den samme rekken er det også merket opp tre større parkeringsplasser, og kvinnen antok at skiltet om HC-parkering bare gjaldt for dem. Parkeringsklagenemnda ga kvinnen rett i at alle plassene på rekken burde vært merket på samme måten. Men flertallet i nemnda mente likevel at hun ikke kunne slippe gebyret for feilparkeringen. Det er fordi oppmerkingen på bakken er et supplement til skiltingen. Og bilføreren skal alltid følge skiltingen.

Regelen sier at om en parkeringsplass for eksempel mangler rullestolsymbol på bakken – eller om symbolet av en eller annen grunn er tildekket – er det uten betydning. Bilføreren skal følge skiltet.
Nemndas mindretall – nærere bestemt Forbrukerrådets representant Hege Sundby – gikk imot flertallet i avgjørelsen. Hun mente at HC-plassene ved Frognerstranda var merket på en slik måte at de var egnet til å forvirre også en aktsom bilfører. Dessuten, påpekte representanten, var de bare skilting i den ene enden av rekken. Dermed var det lett å tro at det dreide seg om en ordinær oppstillingsplass.

Saken er fra Handikapnytt:

Bøtelagt bilist tapte klagesak om utydelig merking av HC-plasser