Empo TV

Brukerne krever fortsatt tre hjelpemiddelsentraler

I dag finns det tre sentraler for hjelpemidler i Oslo og Viken. I kjølvannet av regionreformen har det vært diskusjoner om hjelpemiddelsentralene, som i hovedsak har fulgt fylkesgrensene selv om det er en statlig tjeneste. Nå har Navs ...

Publisert:

I dag finns det tre sentraler for hjelpemidler i Oslo og Viken. I kjølvannet av regionreformen har det vært diskusjoner om hjelpemiddelsentralene, som i hovedsak har fulgt fylkesgrensene selv om det er en statlig tjeneste. Nå har Navs prosjektgruppe utredet muligheten for å legge ned en eller begge sentralene i Viken. Beslutningen ligger hos direktør Liv Welde Johansen for Nav hjelpemidler og tilrettelegging. Prosjektgruppa anbefaler fortsatt tre sentraler.

Handikapforbundets seniorrådgiver Guri Henriksen representerer Samarbeidsforumet av funksjonshemmedes organisasjoner (Safo) i brukerutvalget. I følge 40 høringsuttalelser anbefaler utvalget at det fortsatt skal være tre hjelpemiddelsentraler i Oslo og Viken. Vi mener høringssvarene må få stor innflytelse på avgjørelsen, særlig de som kommer fra funksjonshemmedes organisasjoner, sier Guri Henriksen.

Vi ser fram til beslutningen og har en klar forventning at det fortsatt skal være tre fullverdige hjelpemiddelsentraler i Oslo og Viken. Et utprøvingssenter i tidligere Østfold kan på ingen måte erstatte dagens hjelpemiddelsentral, sier Guri Henriksen

Mange høringssvar skal nå gås gjennom og det er derfor ikke mulig å fastslå akkurat når beslutningen vil fattes, men vi har et ønske om at dette ikke skal trekke ut i tid, skriver direktør for Nav hjelpemidler og tilrettelegging Liv Welde Johansen til Handikapnytt. Høringsuttalelsene vil bli tillagt vekt og beslutningen vil bygge på en helhetsvurdering basert på flere faktorer.  

Handikapnytt spurte Liv Welde Johansen om den aktuelle prosessen knyttet til Oslo og Viken også får betydning for resten av landet. Hun svarte: – I utgangspunktet er dette utviklingsarbeidet konsentrert om Oslo/Viken, og det er derfor ingen automatikk i at beslutningen vil ha konsekvenser for hjelpemiddelsentraler og lokasjonsprosesser andre steder i landet.

Kilde: Handikapnytt

Les saken her Forventer opprettholdelse av tre fullverdige hjelpemiddelsentraler

Publisert av Birgitte Falck-Jørgensen