Empo TV

Coop Nord handlet i strid med forbudet mot diskriminering på grunn av funksjonsnedsettelse

Den funksjonshemmede tilkallingsvikaren ble bedt om å slutte etter første dag på jobben. Hun hadde vært åpen om diagnosen sin og begrensningene da hun søkte og ble ansatt i dagligvarebutikken som er en del av Coop Nord. Men etter at hun hadde ...

Publisert:

Den funksjonshemmede tilkallingsvikaren ble bedt om å slutte etter første dag på jobben. Hun hadde vært åpen om diagnosen sin og begrensningene da hun søkte og ble ansatt i dagligvarebutikken som er en del av Coop Nord. Men etter at hun hadde hatt sin første vakt, skrev butikksjefen til henne:

 «Heia. Æ har tenkt litt etter du ringte i dag, æ liker å være ærlig og jeg tror dessverre ikke at det kommer til å gå bra å jobbe hos oss. Grunnen til det er at vi er bare 2 stk på jobb på kvelden og  det blir mye å gjøre. Begge som er på jobb må delta like mye hvis ikke blir det veldig mye på den andre og siden du bare kan bruke 1 arm så tror jeg det kommer til å bli vanskelig å jobbe hos oss.» Håper du forstår!» Butikksjefen understreket likevel sin positive holdning til at folk må få prøve seg i jobb.

Butikksjefen mente den nyansatte tilkallingsvikaren med én fungerende arm kanskje ikke passet så godt inn likevel og ba henne slutte. Nå er Coop Nord felt for diskriminering. Den funksjonshemmede jenta hadde vært åpen om diagnosen sin og begrensningene da hun søkte og ble ansatt i dagligvarebutikken som er en del av Coop Nord. «Håper du forstår!» Slik avsluttet butikksjefen e-posten med oppsigelsen til den nyansatte tilkallingsvikaren. 

«Jeg fikk veldig godt inntrykk av deg som person på intervjuet og jeg fikk inntrykk av at armen ikke hæfta dæ så mye. Så jeg bestemte meg for å gi deg en sjanse, men på fredag så jeg en mye større utfordring enn det jeg trodde med armen. Det være seg stabling av varer og ekspedering i kasse. Det vil bli tungt for både deg og den du jobber ilag med og det kan fort bli et problem siden du selvsagt ikke klarer å gjøre like mye som dem.» Dette mente butikksjefen ville kunne gå ut over den nyansatte selv: «Jeg har hatt ansatte før som ikke har bidratt like mye og personen ble veldig fort «stemplet» og det ble en byrde for de andre å jobbe ilag med den personen. For å unngå at dette skal skje med deg så er det kanskje best at du finner deg en større butikk der man ikke er så avhengig av hverandre.»

Tilkallingsvikaren mente denne tilbakemeldingen kom etter så kort tid at hun ikke hadde fått noen mulighet til å vise hva hun var god for og kunne bidra med. Hun mente hun var behandlet diskriminerende og ulovlig, og  klagde arbeidsgiveren inn for Diskrimineringsnemda

Coop Nord opplyste i nemndbehandlingen at de har en «aktiv tilnærming til inkludering og tilrettelegging for mennesker med ulike behov og som kan falle utenfor arbeidslivet». Men i dette tilfellet dreide det seg om en av de minste butikkene i kjeden, og da ble det vanskeligere. Coop Nord mente at den nyansatte og butikksjefen hadde «snakket forbi hverandre» når det gjaldt arbeidsoppgavene og de fysiske utfordringene.  Men argumentasjonen overbeviste ikke Diskrimineringsnemnda, som har kommet til at Coop Nord har handlet i strid med forbudet mot diskriminering på grunn av funksjonsnedsettelse, ved å ha brutt plikten til individuell tilrettelegging. Nemnda påpeker at det er arbeidsgiver plikt å vurdere spørsmålet om individuell tilrettelegging overfor en arbeidssøker med funksjonsnedsettelse. Dette gjelder allerede fra det tidspunktet dette blir kjent for arbeidsgiveren. Og i dette tilfellet ble det opplyst om dette allerede under intervjuet.

Men arbeidsgiveren hadde ikke foretatt seg noe for å oppfylle tilretteleggingsplikten. Nemnda har forståelse for at det kan være utfordrende å legge til rette i en liten butikk med få medarbeidere på jobb. Men dette blir ikke tillagt betydning, i og med at det er Coop Nord, med sine 54 butikker og 1300 ansatte, som er formell arbeidsgiver. Dermed må det vurderes hva som eventuelt er uforholdsmessig byrde for Coop Nord, ikke for den aktuelle butikken.

Les hele saken her: Bedt om å slutte etter første dag på- obb/

Saken er fra Handikapnytt.no

Publisert av Birgitte Falck-Jørgensen