Empo TV

Fortsatt fosilt for rullestolbrukere til tross for offentlig nullutslippkrav

Det offentlige skal fra 2020 bare kjøpe inn nullutslippsbiler. Men for rullestolbrukere flest blir det trolig bensin eller diesel på tanken i flere år framover, selv om de kjører biler som er kjøpt inn av staten. Tidligere denne måneden la ...

Publisert:

Det offentlige skal fra 2020 bare kjøpe inn nullutslippsbiler. Men for rullestolbrukere flest blir det trolig bensin eller diesel på tanken i flere år framover, selv om de kjører biler som er kjøpt inn av staten. Tidligere denne måneden la regjeringen fram Klimaplan 2030. Stortingsmeldingen som viser hvordan det norske samfunnet skal omstilles for å nå klimamålene og samtidig skape grønn vekst. Blant de kortsiktige og konkrete tiltakene er et krav om nullutslipp i innkjøp av offentlige personbiler og varebiler allerede fra 2022, altså neste år.

Rullestolbrukere som kjører rundt i biler som er kjøpt inn av Nav, vil trolig måtte leve med både utslipp og diesellukt også etter 2022. Ikke bare mener leverandører og Nav at det er vanskelig med elbiler til dette formålet, men anbudskonkurransen for bilene som Nav skal kjøpe neste år, er allerede utlyst. Og da vil ikke de nye reglene gjelde. Årlig bruker Nav rundt 800 millioner kroner på tilskudd til biler for funksjonshemmede. For inneværende år er det budsjettert med 760 millioner kroner. Nav har nettopp lyst ut en anbudskonkurranse for å bestemme hvem som skal levere såkalte gruppe 2-biler fra høsten og de neste to årene.

Dette er kassebiler som bygges om med heis eller rampe og annet spesialutstyr for at rullestolbrukere skal kunne kjøre dem. Og Nav legger fortsatt opp til å kjøpe inn fossilbiler til dette formålet. – Enn så lenge har billeverandørene et begrenset utvalg el-biler i den aktuelle kjøretøygruppen det går mest av i mellomstor bil, skriver direktør Liv Welde Johansen i Nav Hjelpemidler og tilrettelegging i en e-post til Handikapnytt.

Hun understreker at miljø likevel er en viktig faktor når Nav skal kjøpe inn biler for ombygging til rullestolbrukere. – For å kunne imøtekomme klimamålene, vil vi se nærmere på hva som skal til for at brukerne kan få tildelt elbil basert på de aktuelle bilmodellene som er på markedet, skriver Liv Welde Johansen. Reglene om utslippskrav for bilene som det offentlige kjøper inn, reguleres av en forskrift som energi- og miljøkrav ved anskaffelse av kjøretøy til veitransport. 

Her stilles det allerede i dag strenge krav til CO2-utslipp fra bilene. Og Samferdselsdepartementet er i gang med å revidere forskriften slik at den vil stille krav om null i utslipp fra personbiler og varebiler fra og med 2022. Samferdselsdepartementet bekrefter overfor Handikapnytt at kravet kommer til å omfatte den typen biler som Nav kjøper inn for å bygge om til rullestolbrukere. Men kravet vil ikke gjelde for offentlige anskaffelser som lyses ut før forskriften trer i kraft, ifølge Samferdselsdepartementet. Dermed blir Navs fossilbiler reddet av gongongen denne gangen, for anbudskonkurransen om å levere biler til Nav-systemet fra høsten er allerede kunngjort. 

Saken er hentet fra Handikapnytt

Publisert av Birgitte Falck-Jørgensen