Empo TV

Høyre vil sikre fremdrift i forbedringer i BPA-ordningen

Nå inviterer stortingsrepresentant Erlend Svardal Bøe (H) til et innspillsmøte for å få et bedre grunnlag for å følge opp utredningen om BPA. «Det er viktig for Høyre å lytte til innspill om hvordan BPA-ordningen kan se ut i fremtiden, skriver Bøe til Handikapnytt. Det blir viktig å få tilbakemeldinger på hvordan lovverket skal være. men også å få tilbakemeldinger fra organisasjonene.

Publisert:

Sist oppdatert: 10.11.2023 kl 12:07

Innspillene vil være viktig for å danne Høyres politiske grunnlag når en eventuell stortingsmelding kommer, svarer Bøe. Innspillsmøtet arrangeres på stortinget onsdag 15. november. Opposisjonen på Stortinget ba regjeringen komme med en stortingsmelding om brukerstyrt personlig assistanse (BPA) før sommeren. Fram til da hadde helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol (Ap) ikke klart å tidfeste når eller hvordan hun ville følge opp BPA-utredningen i form av konkrete forslag om hvordan ordningen kan fungere bedre enn i dag som et likestillingsverktøy for funksjonshemmede, skriver Handikapnytt.

Erlend Svardal Bøe forventer at regjeringen følger opp stortingsvedtaket som Høyre presset igjennom før sommeren. Han mener uenigheter ikke bør være til hindring for fremdrift i arbeidet. «Politikk er å ta stilling til ting. Skal vi komme videre, og få til forbedringer i BPA-ordningen, så må regjeringen legge frem en stortingsmelding», understreker Erlend Svardal Bøe.

Problemet med at kommunene har svært ulik praksis når det kommer til hvordan de forvalter ordningen med brukerstyrt personlig assistanse er noe av det utredningen skal gå igjennom. Handikapnytt har kjennskap til en kartlegging fra Uloba independent living som viser at svært få av de største norske kommunene har framlagt konkrete planer for hvordan BPA kan utvikles som tjeneste, slik at flere funksjonshemmede kan nyttiggjøre seg den.

«Grunnen til at BPA-utvalget ble satt ned av Bent Høie i 2019, var nettopp fordi vi så at det måtte flere forbedringer til for at intensjon (hensyn) og praksis skulle henge bedre sammen. Jeg satt selv i kommunestyret i Tromsø fra 2015 til 2021 og foreslo blant annet en forvaltningsrevisjon av kommunens BPA-praktisering», skriver han i en epost til Handikapnytt.

Saken er fra Handikapnytt:

Høyre vil ha innspill til ny BPA-politikk