Empo TV

Arbeid er ikke veien til god velferd

Foto: PxHere, illustrerende bilde

Foto: PxHere, illustrerende bilde

Rina Mariann Hansen er byråd for arbeid, integrering og sosiale tjenester i Oslo. I et intervju i Vårt Land kritiserer hun politikernes prinsipp om at arbeid skal skape de beste levekårene. Det skal være jobben din som gir grunnlaget for sosialhjelpen du mottar. Hun er skeptisk til dagens sosialpolitikk om at det alltid skal lønne seg med arbeid framfor trygd. Populært kalt «Arbeidslinja».

Publisert:

Den velferden vi har i dag ble bygget opp den gang alle mennesker kunne skaffe seg en jobb. Etter endt skolegang uten videregående skole, eller høyere utdanning. Byrådet for sosiale tjenester kaller arbeidslinja for et fryktelig begrep. Arbeidslinja tar ikke høyde for at arbeidslivet er noe annet i dag enn det var før, sier hun. Ikke alle har et arbeid å gå til etter endt skolegang. Hun mener også at mange av de som trenger sosialhjelp ikke har evner, eller mulighet til å jobbe. For disse menneskene blir ikke sosialhjelpen et motiv for å komme seg i arbeid, men en økonomisk støtte for å overleve. På 90-tallet var det Brundtland-regjeringen som utformet «Arbeidslinja». I Attførings- og velferdsmelding het det at sosialhjelp ikke bare skulle være et sikkerhetsnett, men også skulle motivere til arbeid.

Arbeidslivet har forandret seg mye siden 90-tallet. Den gamle sosialpolitikken forutsa at vi alle hadde et arbeid å gå rett inn i. -At det er den enkeltes manglende evne til å få seg jobb som er problemet. Arbeidslinjen tar ikke høyde for at arbeidslivet er noe annet i dag enn det var før, sier Rina Mariann Hansen.

Les hele saken: Arbeidslinjen er et fryktelig begrep
Kilde: Handikapnytt