Empo TV

Jørgen jobber for funksjonshemmedes rettigheter på Arbeiderpartiets landsmøte

Jørgen Foss (31) er nestleder i bydelsutvalget på Sagene og delegat på landsmøtet i Arbeiderpartiet. Han er ansatt i Norges Handikapforbund i Oslo, og vet godt hvilken kamp mange funksjonshemmede må kjempe hver eneste dag for ting alle andre ...

Publisert:

Jørgen Foss (31) er nestleder i bydelsutvalget på Sagene og delegat på landsmøtet i Arbeiderpartiet. Han er ansatt i Norges Handikapforbund i Oslo, og vet godt hvilken kamp mange funksjonshemmede må kjempe hver eneste dag for ting alle andre tar som en selvfølge. 

Arbeiderpartiet har nylig avholdt sitt 68. landsmøte. Som delegat sitter jeg i min lille digitale landsmøtestue på Sagene, og er klar for å skrive likestillingshistorie. Et av Sagene Arbeiderparti sine forslag, ligger an til å få gjennomslag. Nemlig å gjøre rettighetene til funksjonshemmede til norsk lov, sier Jørgen til Vårt Oslo

-Jeg er relativt ung, og har ikke frekventert landsmøtene på Youngstorget i en årrekke. Men jeg vet at de største historiske likestillingsgrepene som har endret Norge er blitt vedtatt politikk i Arbeiderpartiets landsmøtesal.

Arbeiderpartiet har gått i spissen for homokampen og kvinnekampen. Endelig skal vi også vedta et knallbra partiprogram som gjør at Arbeiderpartiet skal lede an i kampen for likestilling for en av landets største minoritet, de funksjonshemmede.

Tidligere i år sa regjeringen og FRP nei til å sikre funksjonshemmede de rettighetene vi andre tar som en selvfølge. Skjønn det, de som kan. Krf ofret landets funksjonshemmede på alteret til Erna og mistet all troverdighet i debatten om mangfold og inkludering.

Venstre, som sitter med likestillingsministeren, har ikke sagt et ord i debatten og latt kalde blå hjerter vinne over mangfoldet og rettigheter til funksjonshemmede.

Når Arbeiderpartiet, med sin tyngde, vedtar å innlemme FN-konvensjonen for funksjonshemmede i norsk lov, tar man et kvantesprang og tar den plassen vi skal ha som likstillingsparti. Vi skal være det partiet med best politikk for landets funksjonshemmede!

Få av arbeiderpartiets landsmøtedelegater vet hva det betyr å være funksjonshemmet i Norge. Men som ansatt i Norges Handikapforbund her i Oslo, vet jeg godt hvilken kamp mange funksjonshemmede må kjempe hver eneste dag for ting vi andre tar som en selvfølge.

Det være seg kampen for retten til å kunne gå på nærskolen med vennene sine, for å kunne få nok assistenttimer til å kunne være mamma, for å kunne betale skatt og være i jobb eller for å sikre seg en av de få tilgjengelige leilighetene. Dette er dessverre hverdagen for veldig mange mennesker med nedsatt funksjonsevne.

Så det er ikke uten grunn jeg er veldig stolt, for nå skal mine sosialdemokratiske kamerater endelig brette opp ermene og ta denne kampen for landets funksjonshemmede. Det er vår forbanna plikt å gjøre lover og rettigheter til hverdag, slik vi har tatt likestillingsansvar og ledet an i kampen for rettigheter for andre grupper tidligere. Alle skal med! - Det er ekte sosialdemokrati!

Funksjonshemmedes rettigheter

Saken er fra Vårtoslo.no

Publisert av Birgitte Falck-Jørgensen