Empo TV

Kristian Erling Sommerseth mistet BPA-timer-kan miste sitt politisk verv

53-åringen fra Tønsberg representerer SV, som fylkestinget i Vestfold-Telemark. I tillegg er han vararepresentant på stortinget. Nå har Sommerseth som er funksjonshemmet fått kuttet BPA-ordningen så mye at han ikke lenger kan fungere i vervet. ...

Publisert:

53-åringen fra Tønsberg representerer SV, som fylkestinget i Vestfold-Telemark. I tillegg er han vararepresentant på stortinget. Nå har Sommerseth som er funksjonshemmet fått kuttet BPA-ordningen så mye at han ikke lenger kan fungere i vervet. I grunnlaget for det nye vedtaket har kommunen redusert timetallet for sosial aktivitet fra 15 til 4 timer i uka. Og det er satt av en pott på 65 timer i løpet av et helt år til politisk arbeid, altså halvannen time i uka. Dette er altfor lite, mener Sommerseth, som i utgangspunktet beregnet at han trengte minst 10 til 15 BPA-timer i uka for å delta i politisk arbeid.

Assistansebehovet knytter seg ikke til selve politikken. Det handler om helt praktiske oppgaver som å bli kjørt til møter, bære papirer og bagasje, ta yttertøyet av og på, ordne seg på hotellrommet i forbindelse med fylkestingsmøter, og så videre. Med så lite BPA som han nå har fått, forstår ikke Kristian Erling Sommerseth hvordan han skal kunne utføre de pliktene som partiet og velgerne har pålagt ham. Bare reiseveien til Skien hvor fylkestinget samles, er én time hver vei. – Jeg kommer ikke til å trekke meg, men vil prøve å skjøtte mitt verv så lenge jeg kan, sier Sommerseth.

– Valg av politikere handler ikke bare om å finne de flinkeste politikerne, men om velge talspersoner for de gruppene i samfunnet man ønsker skal bli hørt og representert. Når jeg som funksjonshemmet med assistansebehov blir avskåret fra å delta i politisk arbeid, tar det oss tilbake til tiden før 1920 da folk på forsorgen ikke hadde stemmerett, sier Sommerseth.

Ordfører Anne Rygh Pedersen (Ap) mente at BPA er en måte å organisere praktisk bistand på, og at kommunen skal oppfylle et krav til forsvarlige og likeverdige helse- og omsorgstjenester. Hun påpekte at Tønsberg har en raus tildelingspolitikk. Noen ligger på et for høyt nivå i timetall sammenliknet med andre kommuner, og at noen har fått mange flere timer enn andre.

Kristian Erling Sommerseth er ikke veldig imponert over ordførerens svar, selv om han ikke er overrasket. Han mener det ikke er relevant å vise til forskjeller i timetall. – En utmåling av assistansetimer må ta utgangspunkt i individuelle behov. Folk har ulike behov og interesser, og da kan man ikke behandles likt. Ikke alle ønsker å drive med politikk eller være veldig aktive i samfunnet, og det må også være greit, sier han til Handikapnytt. Nå forbereder Kristian Erling Sommerseth en klage på BPA-vedtaket fra tidligere i juni. Han håper å få gjennomslag slik at det blir mulig å drive med fylkespolitikk også til høsten. På Stortinget har Kristian Erling Sommerseths partikollega og leder i kommunal- og forvaltningskomiteen Karin Andersen tatt tak i saken. I et skriftlig spørsmål til helse- og omsorgsminister Bent Høie vil hun vite hva som vil gjøres for å sikre at folkevalgte med funksjonsnedsettelser ikke hindres i å inneha folkevalgte verv på grunn av mangel på nødvendig assistanse. Høie forutsetter da også at kommunene legger til rette for at de funksjonshemmede kan delta i slikt samfunnsarbeid på lik linje med andre.», skriver Bent Høie i svaret til Andersen. Høie viser til utvalget som arbeider med å forbedre BPA-ordningen slik at den i større grad vil kunne fungere som et likestillingsverktøy og ikke en helseordning.

Saken er fra Handikapnytt

handikapnytt.no/kommunen-kuttet-assistansen-kan-ikke-lenger-fungere-som-folkevalgt/

Publisert av Birgitte Falck-Jørgensen