Empo TV
Foto: PxHere

Foto: PxHere

Like muligheter er hjertesak for kultur- og likestillingsminister Lubna Jaffery

Handikapforbundets fagdag om hvordan funksjonshemmedes rettigheter kan realiseres, ble Lubna Jafferys første offentlige møte med funksjonshemmedes organisasjoner som regjeringens nye kultur- og likestillingsminister, skriver Handikapnytt.

Publisert:

Temaet for samlingen tirsdag var Likestillings- og mangfolds -utvalgets utredning «På høy tid». Utredningen gjør opp status for denne delen av likestillingsfeltet og lanserer en rekke konkrete forslag for veien videre. Jaffery åpnet arrangementet på Kulturhuset i Oslo, og hun erklærte: «Like muligheter for alle er jo et tema som både dere i organisasjonene og vi i regjeringen har øverst på arbeidslisten. Det er hjertesak og kjernepolitikk for oss begge», sa hun. Kultur og kunnskapsministeren fortalte at utredningen om CRPD den varslede ekspertutredningen om hvor og hvordan CRPD – FN-konvensjonen om funksjonshemmedes rettigheter skal tas inn i norsk lov kommer i januar. Dette sa hun da hun åpnet Handikaforbundets fagdag. på kulturhuset i Oslo.

«Regjeringen har tatt et overordnet grep og vedtatt å inkorporere CRPD i norsk lov. Å få jussen på plass, og sikre rammeverket for likestilling, er selvsagt et veldig viktig skritt. Vi vet hvor hardt mange her har jobbet for dette», sa hun. Statsråden presiserte at spørsmålet for utredningen ikke er om det skal gjøres, men hvordan. «Utredningen skal komme i januar, og den er et viktig første skritt for at vi skal få til det vi har lovet i Hurdal», sa Lubna Jaffery.

Flere kommuner har ønsket seg mer tid til å si det de mener om utredningen «På høy tid». Derfor har ministeren forlenget fristen fra 1. desember til 19. januar. «Vi har allerede mottatt mange gode innspill. Men jeg håper virkelig at enda flere der ute benytter muligheten til å komme med innspill», oppfordret hun.
Også den offentlige utredningen om brukerstyrt personlig assistanse BPA, som Jafferys regjeringskollega, helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol, mottok i desember i 2021, har fortsatt ikke resultert i konkret politikk fra regjeringen. Et flertall på Stortinget har derfor krevd at regjeringen kommer med en egen stortingsmelding om BPA. «Jeg vet mange her er opptatt av BPA. Der jobbes det fortsatt med å følge opp og utvikle ordningen, så det må vi komme tilbake til, sa statsråden med ansvar for funksjonshemmedes likestilling». Kultur og likestillingsministeren understreket verdien av malgfold i kultlurlivet og hvor viktig der er med universett utforming for å sikre deltakelse. I åpningstalen sa hun at folk ikke skal hindres fra å bli med venner ut på opplevelser – eller hindres i å delta i idrett eller kultur fordi byggene ikke er laget for dem. Her må vi tenke og bygge smart for mangfold og deltakelse, sa hun. Lubna Jaffery forsikret at regjeringen er godt i gang med å følge opp den fjerde handlingsplanen for universell utforming.

Forbundsleder Tove Linnea Brandvik er ikke overrasket over at kultur- og likestillingsministeren kom til Handikapforbundets fagdag uten konkrete, politiske løfter og åpen pengesekk. Derimot synes hun statsråden tilkjennegir en positiv interesse og forståelse for funksjonshemmedes likestilling.

Les hele saken på Handikapnytt:

Jaffery hos NHF: – Like muligheter står øverst på arbeidslisten