Empo TV

Mor til funksjonshemmet datter ber KrF stemme for CRPD i norsk lov

Hege Tegler, medlem i Handikappede Barns Foreldreforening, appellerer til Kristelig Folkeparti og de verdiene partiet sier de står for. I disse dager skal Stortinget stemme over om menneskerettighetene til funksjonshemmede (CRPD) skal ...

Publisert:

Hege Tegler, medlem i Handikappede Barns Foreldreforening, appellerer til Kristelig Folkeparti og de verdiene partiet sier de står for. I disse dager skal Stortinget stemme over om menneskerettighetene til funksjonshemmede (CRPD) skal sidestilles med menneskerettighetene til for eksempel barn og kvinner. Altså om CRPD skal inkorporeres i norsk lov. Tegler skriver et innlegg i Handikapnytt at hun savner Krf sitt engasjement for funksjonshemmede barn.

Hun mener det ville gitt funksjonshemmede et helt annet rettsvern rundt sine rettigheter i Norge. Grunnen til at det finnes konvensjoner som ivaretar noen grupper, er jo nettopp at noen grupper er ekstra utsatt for diskriminering og trenger et ekstra vern.

-Da jeg meldte meg inn i KrF, var det fordi Knut Arild Hareide i en debatt fortalte meg, som er mamma til et funksjonshemmet barn, at alle mennesker har en iboende egenverdi og den egenverdien i seg selv gjør at KrF kjemper for et samfunn med plass for alle. Vi må snakke om verdier. Vi må snakke om prinsipper. Nå opplever jeg at dere selger politikken deres, verdiene deres og prinsippene deres. Som kvinner har kjempet for å bli likestilt menn, kjemper nå funksjonshemmede for å bli likestilt med … ja, folk som kan gå, se og høre, blir det vel da. Det er så enkelt, men allikevel har det vært vanskelig å få politisk gjennomslag for dette. 

Tegler skriver videre: -Kjære KrF. Dette blir personlig for meg fordi det handler om fremtiden til datteren min. Det handler om at hun, på lik linje med sine søsken, skal ha de samme mulighetene når hun vokser opp. Og at hun skal få bestemme i eget liv. Den samme kampen som andre mammaer har kjempet for at deres døtre skulle ha like muligheter som deres sønner både i arbeidslivet og utdanning, kjemper vi nå. Våre barn skal ha like muligheter og like rettigheter. Og KrF har jo gitt oss et løfte. Når vi kjemper, så skal KrF kjempe sammen med oss.

Men nå er altså KrF med å gjøre dette veldig vanskelig. KrF er for at funksjonshemmedes menneskerettigheter skal inkorporeres, om man ser på kommende partiprogram. Jeg ber KrF stemme for å inkorporere CRPD i norsk lov. Vi trenger dere. Det er egentlig veldig enkelt. Jeg ber KrF stemme for å inkorporere CRPD i norsk lov. Vi trenger dere. Det er egentlig veldig enkelt.

Les hele saken her: En appell til KRF

Kilde: Handikappnytt.no

Publisert av Birgitte Falck-Jørgensen