Empo TV
Grinchen

Grinchen

Mor til sosialhjelpsmottaker refser Nav som trekker datterens utbetaling etter pengegave

Elisabeth er moren til Cecilie som for tiden er i arbeidstrening og får sosialhjelp fra Nav. Hun syns det er helt forjævlig at man ikke skal kunne unne de som sliter litt en ekstra jule- eller bursdagsgave, forteller hun til Dagbladet

Publisert:

Mottar du økonomisk sosialhjelp fra Nav? Da bør du ønske deg noe annet enn penger til jul. Særlig hvis du ønsker å få det overført til egen konto.

Elisabeth forteller hvordan det ikke er rom for å gi penger til engang hverdagslige gleder. «Hvis jeg bare overfører sånn at hun (datter.red.anm) kan kjøpe seg en take away-pizza, så blir det jo fratatt. Gavene blir rett og slett tatt i beslag», sier den frustrerte moren. Hun mener at Navs praksis med å kreve tilbake tilsvarende beløp som er mottatt i for eksempel julegave, minner om hvordan den velkjente Sheriffen av Nottingham i Robin Hood arbeider - med å utsette befolkningen for uoverkommelige skatter.

Dagbladet skriver at tall fra Statistisk sentralbyrå viser at det i 2022 var rundt 131 000 personer som fikk økonomisk sosialhjelp i Norge - en økning på nesten ti prosent fra året før.

«Det er ikke snakk om de store summene, så de burde gjøre om på reglene. Det er bare for galt at de blir fratatt gaven sin, rett og slett.»
Dagbladet har også vært i kontakt med Elisabeths datter, Cecilie. I dag er hun i arbeidstrening hos en dagligvarebutikk i Oslo, og forteller at hun snart håper å kunne jobbe i samme type butikk, men under mer normale omstendigheter og vilkår. Hun kaller reglene til Nav for kompliserte - særlig ved gaveoverrekkelser. - Det er litt stressende, siden jeg har besteforeldre som ikke bor i Oslo, sier Cecilie.

Nav har blitt forelagt kritikken fra Elisabeth, og sier at de ikke kan gå inn i enkeltsaker. Avdelingsdirektør i Arbeids- og velferdsdirektoratet, Jan Erik Grundtjernlien, forteller at økonomisk sosialhjelp beregnes basert på en vurdering av søkerens inntekter, utgifter, faktiske behov og livssituasjon. Når Nav beregner hvor mye de skal utbetale, regner de det med alle former for inntekter og egne midler. «Med egne midler menes blant annet alle former for bankinnskudd», opplyser Grundtjernlien til Dagbladet. Han bekrefter at det ikke er gjort unntak for pengegaver, som for eksempel overføringer via Vipps. Direktøren vil likevel presisere at kommunene må gjøre konkrete og individuelle vurderinger i hver enkelte sak.

Saken er fra Dagbladet:

Refser Nav: - Blir fratatt gavene