Empo TV

Når kommunikasjonen svikter

Magnus Rød ble født med en misdannelse som gjorde at han ble blind som 4-åring. Men 23-åringen fra Sandefjord er ikke den som gir opp, og i dag er han aktiv student, samt at han driver sitt eget snekkerfirma.

Publisert:

Mens det greit for Rød å snekre, er det å lese Navs brev en god del tyngre. For når Rød skal lese brev som han har mottatt fra Nav, klarer verken brevene eller kommunikasjonsutstyret som Magnus bruker å "snakke sammen", noe som gjør at han ikke får lest dem. - Eg synes det er ille at ein etat som har som visjon å ge menneske moglegheiter, jobbar på den måten. Det er uverdig, sier Rød, og fortsetter: - Eg føler meg veldig liten og arrogant behandla. Eg har prøvd å få til et møte med dei, men det vil dei ikkje. Dei kommuniserar på ei plattform som eg som blind ikkje kan bruke.

Fra Nav fortelles det at man ikke kan kommentere enkeltsaker, men at man kan bli bedre når det kommer til de tekniske løsningene. - Vi er i dialog med Digitaliseringsdirektoratet på nokre av løysingane vi ikkje er gode nok på. Det gjeld spesielt det som handlar om universell utforming, sier Espen Sunde, som er avdelingsdirektør for kanaler i Nav. Han sier at de gjerne kan ha et møte med Magnus. - Eg synest det hadde vore nyttig å invitere han til ein prat. Vi har allereie ein testar i gruppa vår som er blind, og som fortel oss kva som fungerer og ikkje fungerer.

Per Inge Bjerknes er generalsekretær i Blindeforbundet, og han mener at det er dumt å se at Nav ikke har alle systemene på plass. - Det er jo eit krav i 2021 om at nettstedar retta mot allmenta skal kunne brukast av alle, også blinde og svaksynte, sier Bjerknes, som fortsetter med å si at han mener mange kan kjenne seg igjen i Røds situasjon. - Dei føler seg små og ikkje teke på alvor. Når ein har ei funksjonshemning, blir mange møtt med at dei er ressurssvake. Det er utruleg viktig at Nav går føre som eit godt døme og har system som kan brukast av alle. Bjørknes avslutter med å si: - Eg håpar at Magnus ikkje blir motlaus av dette. Samtidig håpar eg Nav og andre, i det offentlege og private, lærar av denne historia. At dei ser ressursane folk har og hjelper med det dei skulle ha hjelp med.

Les hele saken: Blinde Magnus er fortvila over Nav: – Føler meg så liten – NRK Vestfold og Telemark – Lokale nyheter, TV og radio

Kilde: nrk.no

Publisert av: Anders Teslo