Empo TV

Om ledsagere og og kvalifisert flypersonale

I en kronikk på Handikapnytt.no skriver Leif Elde, som tidligere har vært medlem av Avinors flygruppe for Norges Handikapforbund, om at det bør være det enkelte flyselskaps ansvar å sørge for at kvalifisert personale står klare til å hjelpe funksjonsnedsatte personer dersom flyet må evakueres.

Publisert:

"Handikapnytt skrev nylig at samferdselsminister Knut Arild Hareide (KrF) mener flyselskapene selv godt kan betale for ledsageren når de ikke lar bevegelseshemmede få reise med fly alene", skriver Elde innledningsvis, før han fortsetter: "Som personer med funksjonsnedsettelser som skal ut og fly, må vi kunne tillate å dele i to grupper. Det er personer som har personlig assistanse til daglig, uansett om de er hjemme eller på reise og personer som ikke er avhengig av assistanse i dagliglivet. Men uansett, inngår evakuering i de personlige assistentenes arbeidsplan? Eller sagt på en annen måte: Vil dette være naturlig oppgave å bistå med evakuering i en kritisk situasjon?"

Videre spør Elde: "Og for dem som ikke har daglig assistanse, er det naturlig å tenke at disse personene har en "samling" av personer i sitt nettverk som kan tilkalles på kort varsel når en skal ut og fly - samtidig som de har erfaring/opplæring i evakuering fra fly? På frivillig basis? Og hvor skal denne "assistenten" oppholde seg mens hovedpersonen eventuelt er på reisen der "det ikke er behov for evakueringsassistanse" Skal vedkommende reise hjem igjen, eller vente? Etter mitt syn er det flyselskapene som må ha ansatt slike evakueringsassistenter som de også har ansvaret for opplæring og trening av. Finansieringen må flyselskapene diskutere med samferdselsmyndighetene. At flyselskapene krever at personer med nedsatt funksjonsevne skal stå for dette viktige punktet, altså assistenter for evakuering, tyder etter mitt syn på at de selv ikke forstår alvoret. I tillegg bygger de en ny barriere for funksjonshemmedes like muligheter for deltakelse i samfunnet."

Les hele kronikken: For lettvint om fly-evakuering

Kilde: handikapnytt.no

Publisert av: Anders Teslo