Empo TV

Oslo kommune tar selvkritikk for BPA-glipp

I forrige uke kom Handikapforbundet og Uloba-(Independent living ) med kraftig kritikk av Velferdsetaten i Oslo kommune fordi de ikke tok hensyn til FN- reglene om funksjonshemmedes rettigheter når det gjelder BPA. Kritikerne mener BPA skal være ...

Publisert:

I forrige uke kom Handikapforbundet og Uloba-(Independent living ) med kraftig kritikk av Velferdsetaten i Oslo kommune fordi de ikke tok hensyn til FN- reglene om funksjonshemmedes rettigheter når det gjelder BPA. Kritikerne mener BPA skal være et verktøy for å leve et selvstendig liv. Kommunen ville at selskapene som kan tilby brukerstyrt personlig assistanse (BPA) skulle sette en pris på helsetjenestene de kunne tilby. Nå tar Oslo kommune selvkritikk og presiserer at prinsippene i FN- reglene om funksjonshemmedes rettigheter (CRPD) skal ha innvirkning på organiseringen og tildelingen av BPA.

Uloba mente til og med at «30 års likestillingsarbeid for funksjonshemmede (var) fjernet med et pennestrøk». At Oslo kommune nå svarer på kritikken og innlemmer FN- reglene betyr at de som ansetter en brukerstyrt personlig assistent selv kan bestemme hvilke oppgaver denne assistenten skal utføre. Alt fra å følge på tur eller i butikk, husarbeid eller personlig hygiene.  

Magnhild Sørbotten, Handikapforbundets regionleder i Oslo kritiserer at dokumentene ikke har noen referanse til FN-reglene om funksjonshemmedes rettigheter (CRPD), som byrådet har erklært som forpliktende for alt i sitt arbeid. Byrådet for velferd, Guri Bergo, skriver i en e-post til Handikapnytt at de beklager at CRPD ikke er nevnt eksplisitt, -men prinsippene fyller dokumentene og våre forventninger.

 – Det framkommer gjennom hele konkurransegrunnlaget at formålet med konkurransen er å sikre gode tjenester som skal gjøre brukerne i stand til å leve så selvstyrte, selvstendige og uavhengige liv som mulig, skriver hun. Tirsdag la etaten derfor ut en presisering i konkurransegrunnlaget der det blant annet står:

«Formålet med konkurransen er å sikre gode tjenester som skal gjøre brukere med BPA-ordninger i stand til å leve så selvstyrte, selvstendige og uavhengige liv som mulig. Det følger av Oslo kommunes byrådsplattform at FN-konvensjonen om rettighetene til mennesker med funksjonsnedsettelser (CRPD) skal legges til grunn for kommunens arbeid. CRPDs prinsipper om likestilling, brukerstyring og brukermedvirkning står sentralt i konkurransen om kjøp av BPA, og leverandørene skal utforme sine tilbud og tjenester på en måte som sikrer at prinsippene ivaretas overfor hele målgruppen.

Vi presiserer at konkurransegrunnlaget legger til grunn at alle BPA-ordninger som tilbys skal være i tråd med Oslo kommunes byrådsplattform. I evalueringen av tildelingskriteriene vil det også vektlegges hvordan leverandørene tilbyr tjenestene for å ivareta prinsippene i konvensjonen ovenfor hele målgruppen.»

– BPA gis nå i større grad til personer som ikke selv kan ivareta den direkte brukerstyringen gjennom å være arbeidsledere, slik som barn og personer med utviklingshemning. Personer med vedtak om tvang og makt etter helselovgivningen har også rett på å få organisert tjenestene sine som BPA, skriver hun. Bergo mener at BPA må tilpasses individuelt til brukeren. – For å oppnå dette, vil det for de mer komplekse BPA-ordningene være aktuelt å stille krav som ivaretar forsvarligheten i tjenesten, slik som krav til kompetanse og dokumentasjon. Formålet med å stille disse kravene er ikke å hindre, men å sikre likestilling, skriver Bergo.

Saken er fra Handikappnytt

Les hele saken: Oslo kommune innrømmer BPA glipp

Publisert av Birgitte Falck-Jørgensen