Empo TV

Redd Barna har laget kampanjefilm om overgrep

Barn med funksjonsnedsettelser er mest utsatt for overgrep. Ofte står barn i et avhengighetsforhold til overgriperen og det blir vanskelig å bli trodd når det varsles om overgrep. Barn blir i mindre grad enn andre tatt på alvor og lyttet til. ...

Publisert:

Barn med funksjonsnedsettelser er mest utsatt for overgrep. Ofte står barn i et avhengighetsforhold til overgriperen og det blir vanskelig å bli trodd når det varsles om overgrep. Barn blir i mindre grad enn andre tatt på alvor og lyttet til. Dermed er det vanskeligere å si fra. Seksualundervisning i skolen er heller ikke god nok til å bevisstgjøre unge med funksjonsnedsettelser.

Lena Karlsen (33) er skuespilleren som gir stemme og ansikt til filmen. Hun er utdannet lærer og arbeider til daglig som rådgiver for kompetanseutvikling i Uloba-Independent Living Norge. At barn ikke tør snakke om overgrep henger også sammen med annen diskriminering som barn med nedsatt funksjonsevne blir utsatt for. Lena Karlsen påpeker at mange barn og unge med funksjonsnedsettelse har begrenset mulighet til å si ifra om det de opplever.

Redd Barna ønsker at folk skal bli mer bevisste om vold og overgrep hos alle som jobber med barn i kommunene. Det omfatter å vite at barn med funksjonsnedsettelse er særlig utsatt. Lena Karlsen håper filmen hun har vært med i, fører til endringer . Det er viktig at funksjonshemmede blir inkludert i undervisning og samtaler om nærhet og om seksualitet. Hvordan kan man ellers lære seg å gjenkjenne et overgrep, sier hun.

Og selv om målgruppa primært er voksenpersoner i barnas omgivelser – som lærere, trenere, foreldre, leger og naboer, håper Lena Karlsen at filmen også når ut til funksjonshemmede som selv har vært utsatt for overgrep. Forhåpentligvis kan filmen hjelpe noen til å finne styrke i seg selv slik at de kan snakke med noen om det de bærer på, sier Lena Karlsen.

Les hele saken: Overgrep mot barn med funksjonsnedsettelse

Saken er fra Handikapnytt.no

Publisert av Birgitte Falck-Jørgensen