Empo TV

Saksbehandlere varslet statsministeren om funksjonshemmedes krav til BPA

Under et digitalt kurs for cirka 100 kommunale saksbehandlere i fjor høst, kom det fram hvordan de funksjonshemmedes organisasjoner hadde påvirket helseministeren om ulike fordeler og forventninger rundt BPA. De anonyme varslerne deltok selv på ...

Publisert:

Under et digitalt kurs for cirka 100 kommunale saksbehandlere i fjor høst, kom det fram hvordan de funksjonshemmedes organisasjoner hadde påvirket helseministeren om ulike fordeler og forventninger rundt BPA. De anonyme varslerne deltok selv på kurset, og de slår alarm fordi de hevder en stor del av kurset «gikk med til å hevde og problematisere at regjeringen og helseminister Bent Høie fører en politikk for gruppa funksjonshemmede som det per i dag ikke er lovgrunnlag for å føre.

Varslene mener det er utfordrende fordi saksbehandlerne møter brukernes krav om likestilling, om frigjøring og med krav om å kunne jobbe, reise og feriere med assistanse. Sentrale politikere og regjeringen er med på å skape urealistiske forventninger mellom funksjonshemma/pårørende. Kommunene er i sin fulle rett til å gripe inn for å stoppe/bremse denne utviklinga, Varslerne ber regjeringen om å klargjøre forvirringen som de mener kurset skapte for deltakerne.

Når Bent Høie har sagt at det skal være greit for funksjonshemmede å ta med seg assistenter på reise, så må vi forholde oss til det. Men det er komplisert at slike beskjeder kommer fra politisk myndighet. Vi kan riste på hodet av det, men vi kan ikke overse det, når det kommer fra høyeste politiske hold. Disse utsagnene skal ha blitt sagt å et digitalt kurs for cirka 100 kommunale saksbehandlere i Trøndelag i fjor høst. Temaet for kurset var brukerstyrt personlig assistanse (BPA), og det ble holdt av det private firmaet Ambia på oppdrag for Statsforvalteren i Trønderlag (tidligere fylkesmannen). Utsagnene er gjengitt i et anonymt varsel som er sendt statsminister Erna Solberg, helse- og omsorgsminister Bent Høie og en rekke andre mottakere. 

«Forventninga dette skaper for oss i offentlig sektor, er at funksjonshemma har en rett til å leve som alle andre. Nå er det bare å hoppe opp i fra rullestolen og ut på golvet for å danse.» «Mange saksbehandlere som har en til to BPA-saker i året, blir usikre og opplever å være maktesløse i forhold til BPA – ikke minst når organisasjonene er blitt så sterke og vi har aktører som Geir Lippestad.»

Statsforvalteren i Trøndelag har sendt en forklaring om varselet til Kommunal- og moderniseringsdepartementet, etter å ha diskutert med ansatte i helse- og omsorgsavdelingen som har vært til stede på deler av kurset. «Oppfatningen var at innholdet i varselet var tatt helt ut av sammenhengen og ikke var i tråd med det våre ansatte oppfattet ble formidlet», heter det i brevet til departementet. Statsforvalteren har gjennomgått kursmateriellet, men understreker at man ikke har kunnet ettergå de muntlige utsagnene som er gjengitt i varselet.

Fylkeslege Jan Vaage er leder for statsforvalterens helse- og omsorgsavdeling. Han sier til Handikapnytt at varselet tas på største alvor, selv om han ikke har klart å finne dekning for påstandene som framsettes. – Vi må likevel ta på alvor at det har sittet noen på dette kurset og fått en opplevelse av noe som statsforvalteren i Trøndelag absolutt ikke ønsker å formidle, og som kursarrangøren heller ikke har hatt noe ønske om å formidle. Det er beklagelig at varselet er framsatt anonymt, for det gjør at det blir vanskelig å gå i dialog om det varslerne har opplevd, sier Vaage til Handikapnytt. Jan Vaage ser ikke bort fra at slike beskrivelser av spenningen mellom brukernes forventninger og kommunenes mange hensyn kan ha blitt oppfattet i den retningen som varslerne beskriver, selv om det ikke var arrangørens hensikt å tegne et negativt bilde av BPA-forkjempere i organisasjonsliv og politikk. Han understreker at han vil ha dialog om saken både med kursarrangør Ambia AS og Norges Handikapforbund Trøndelag, som har skrevet et brev der de uttrykker uro over innholdet i varselet.

Saken er fra Handikkapnytt.no

Publisert av Birgitte Falck-Jørgensen