Empo TV
Foto: Foto: Peter Mydske/Stortinget

Foto: Foto: Peter Mydske/Stortinget

Stortinget vil sikre BPA, men ikke høyere utdanning for funksjonshemmede

16. februar 2024 vedtok stortinget at regjeringen skal legge frem stortingsmelding om Brukerstyrt Personlig Assistanse i løpet av året 2024. Funksjonshemmedes organisasjoner og flertallet på stortinget har ventet siden 2021 på at dokumentet der regjeringen legger frem hvordan de vil lede sin BPA-politikk skal offentliggjøres.

Publisert:

Stortinget mener regjeringen er nødt til å levere snarest, skriver Handikapnytt. «Stortinget ber regjeringen følge opp vedtak 742 (2022-2023) om en stortingsmelding om brukerstyrt personlig assistanse snarest, og ber om at meldingen legges frem senest innen utgangen av 2024.» Et såkalt annmodningsvedtak.

«Et anmodningsvedtak er regjeringen nødt til å levere på. Dette er veldig bra. Det er nødvendig å få fortgang i denne prosessen, og nå kan ikke regjeringen utsette den lenger», sier forbundsleder Tove Linnea Brandvik i Norges Handikapforbund.

Vedtaket kom som følge av saken der Stortinget diskuterte funksjonshemmedes reelle tilgang til høyere utdanning. Handikapnytt skriver at forslaget om en statlig helhetlig assistanseordning for funksjonshemmede studenter ble nedstemt, akkurat som vedtaket ut fra innstilligen til komitéen.

«Når det er en klar forventning til at funksjonshemmede på like vilkår som resten av befolkningen skal ta utdanning og kunne jobbe, blir det uforståelig at man ikke sikrer retten til å kunne ta høyere utdanning for de som trenger praktisk assistanse. Det undergraver målene om å få flere funksjonshemmede i jobb», sier Tove Linnea Brandvik.

Les hele saken:

Stortingsmelding om BPA i løpet av året

Kilde: Handikapnytt