Empo TV

Svikt i tjenester for familier med funksjonshemmede barn

Familier med funksjonshemmede barn har opplevd svikt i flere tjenester under pandemien. De forteller om spesialundervisning som ble borte, helsetilbud som forsvant og at familienes sammensatte behov ble nedprioritert. Tilbudet om brukerstyrt ...

Publisert:

Familier med funksjonshemmede barn har opplevd svikt i flere tjenester under pandemien. De forteller om spesialundervisning som ble borte, helsetilbud som forsvant og at familienes sammensatte behov ble nedprioritert. Tilbudet om brukerstyrt personlig assistanse (BPA) sviktet også. Denne tjenesten sviktet på grunn av smittevern og nedstengning, og mange familier opplevde liten forståelse for at de har behov for annen avlastning og oppfølging i stedet.

Myndighetene sa de skulle verne «sårbare barn». Det har familier med funksjonshemmede barn ikke merket noe til –nesten et år senere, ifølge en ny forskningsrapport. Bortfallet av tjenester som får hverdagen til å gå opp, har rammet familiene hardt og vært en tung belastning for dem. Dette vises i en ny studie fra Velferdsforskninsinstituttet Nova ved universitetet Oslomet.

De åtte familiene som er dybdeintervjuet i rapporten, har en sterk opplevelse  av at det er et stort gap mellom hva myndighetene sier de gjør og hva de faktisk gjør. Familiene som forskerne har intervjuet, er svært provosert av at politikerne ofte har snakket om hvor viktig det er å ivareta de sårbare barna. Virkeligheten familiene opplevde var det stikk motsatte, De mener myndighetene har framstått som passive. Verken forvaltningen eller myndighetene kompenserte familiene for bortfallet av tjenester på en god nok måte viser konklusjonene i den nye studien. Dette stemmer overens med advarsler som Handikappede Barns Foreldreforening (HBF) kom med allerede for ett år siden.

I fjor gikk daværende HBF-leder Elin J. Langdahl ut i Handikapnytt og kritiserte regjeringens tiltakspakke til «sårbare barn» for ikke å være treffsikker nok. – Regjeringens tiltakspakke treffer ikke våre barn, sa hun. Langdahl slo alarm om at mange foreldre var helt på felgen. Også Barne- og familiedepartementets egen rapport slo fast at barn med funksjonsnedsettelser hadde mistet eller fått redusert viktige tilbud på grunn av koronakrisen. Barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad sa han var bekymret.

Mens advarslene om svikt i tjenestetilbud for familier med funksjonshemmede barn altså nådde offentligheten allerede i slutten av april i fjor, gjennomførte Nova-forskerne dybdeintervjuene med de åtte familiene i siste halvdel av januar i år. – Det er bekymringsfullt at myndighetene ikke har innført bedre tiltak for å ivareta sårbare grupper, som for eksempel barn med funksjonsnedsettelser, i løpet av denne tiden. Myndighetene burde hatt en tydeligere plan for andre sårbare grupper i tillegg til eldre, sier Kjetil Klette Bøhler. Han hevder at funnene i rapporten peker i samme retning som andre rapporter og undersøkelser gjennom koronaåret.

Saken er fra Handikapnytt.no

Publisert av Birgitte Falck-Jørgensen