Empo TV

Tre forfattere får Fritt ords pris for 2021

Torsdag ble det kjent at Fritt Ords pris for 2021 går til forfatterne Jan Grue, Olaug Nilssen og Bjørn Hatterud, for deres arbeid for å belyse samfunnssituasjonen for funksjonshemmede i Norge.

Publisert:

- Mangfoldsdebatten i norsk offentlighet rommer sjelden personer med nedsatt funksjonsevne. Grue, Hatterud og Nilssen kommer hver på sin måte med skarpe, kunnskapsrike og debattskapende bidrag gjennom bøker og avisartikler som når svært mange, sier styreleder i Stiftelsen Fritt Ord, Grete Brochmann, i en pressemelding. Hun legger til: - de tre forfatterne gir språk til mennesker som ofte ikke finner sitt eget og som ikke blir sett.

I pressemeldingen som stiftelsen har sendt ut heter det: "Personer med nedsatt funksjonsevne blir ofte utelatt i diskusjoner om menneskerettigheter, ytringsfrihet og ytringskultur. Det er snakk om flere hundre tusen mennesker, og en stor andel har funksjonsnedsettelser som er usynlige for andre. Mange møter barrierer i dagligliv, utdannings- og yrkesliv. Under koronapandemien det siste året har mange funksjonshemmede vært særlig utsatt og skadelidende. En sentral grunn til at vi beskytter ytringsfriheten, er at flest mulig ulike stemmer skal kunne brytes mot hverandre. Personer med nedsatt funksjonsevne, som er en svært sammensatt og omfattende gruppe, sliter spesielt hardt med å nå fram i offentligheten. Mediene er lite interessert, og deres synspunkter og erfaringer blir ikke inkludert. Gruppen blir sjelden representert i offentlige utredninger, ei heller i den nå aktuelle Ytringsfrihetskommisjonen."

På grunn av koronapandemien er det i skrivende stund ikke klart når Fritt Ords pris for 2021 kan deles ut, men når prisen deles ut vil vinnerne dele prisbeløpet på på 500 000 kr, samt at de får hver sin statuett som er laget av billedhuggeren Nils Aas.

Les hele saken: Fritt Ords Pris 2021 til Jan Grue, Bjørn Hatterud og Olaug Nilssen - Fritt Ord

Kilde: frittord.no

Publisert av: Anders Teslo