Empo TV

Vil du delta i NIMs prosjekt om ytringsfrihet for funksjonshemmede?

Norges institusjon for menneskerettigheter, NIM skal i løpet av året lage en rapport om funksjonshemmedes ytringsfrihet. De vil spørre om hvordan det er å få informasjon om samfunnet vi lever i, f.eks. i avsier, på TV eller å være på ...

Publisert:

Norges institusjon for menneskerettigheter, NIM skal i løpet av året lage en rapport om funksjonshemmedes ytringsfrihet. De vil spørre om hvordan det er å få informasjon om samfunnet vi lever i, f.eks. i avsier, på TV eller å være på sosiale medier. De ønsker også å høre om det kan være noe som oppleves vanskelig når det gjelder det å få sagt det man ønsker, delta i diskusjoner eller debatter eller få tilgang til informasjon.

Organisasjonen ønsker å komme i kontakt med personer over 18 år som har en funksjonsnedsettelse. På grunn av koronapandemien, kan intervjuene gjøres på PC, men hvis dette er noe du ikke ønsker, kan de også møte deg i Oslo. Hvis du ønsker å ha med deg noen eller har andre behov, er det fint om du kan si ifra om dette.  

De vil intervjue rundt 20 personer frem til oktober. Det de finner ut av i intervjuene vil gis ut som en del av en større rapport om ytringsfrihet og funksjonsnedsettelser. De som intervjues, vil være anonyme i rapporten. NIM vil følge reglene for behandling av personopplysninger og prøve å tilrettelegge på en god måte. Intervjuene vil vare rundt 1 til 1,5 time. Under intervjuet ønsker de å høre dine tanker, meninger og opplevelser om hvordan du synes det er å gi og få informasjon i Norge.

Er dette noe du kan tenke deg å være med på, kan du ta kontakt med: Helle Sanden, telefon: 468 00 676 eller e-post: helle.sanden@nhri.no eller Mina Haugen, telefon: 941 75 077 eller e-post: mina.haugen@nhri.no

Hvis du tar kontakt med NIM, vil de gi deg mer informasjon om prosjektet slik at du kan bestemme om du ønsker å bli intervjuet eller ikke.

NIM håper at du ønsker å dele dine viktige tanker og erfaringer med oss!

Vennlig hilsen

for Norges institusjon for menneskerettigheter

Tips noen om siden

Saken er fra Nfunorge.org

Publisert av Birgitte Falck-Jørgensen

nfunorge.org/Om-NFU/NFU-bloggen/invitasjon-til-a-delta-i-nims-prosjekt-om-ytringsfrihet/