Empo TV

6 av 10 «Veivisere» får ikke kjøre Taxi i Oslo og Viken

Foto: Illustrasjonsfoto PxHere

Foto: Illustrasjonsfoto PxHere

Flere ganger opplever blinde og svaksynte at de blir nektet Taxi-transport i følge med førerhunden sin. Dette opplevde også Mirnesa Balagic (30) da hun skulle gå om bord i en Taxi. For Mirensa og førerhunden hennes Ibux er å kjøre Taxi det mest praktiske. Som en følge av sjåførenes avvisning er den nødvendige transportetappen i en taxi blitt en opplevelese hun gruer seg til. Ifølge lovverket har ikke norske Taxi-sjåfører lov til å nekte blinde med førerhunder.

Publisert:

Tommy Henriksen er daglig leder i Førerhundskolen, som hører inn under Norges Blindeforbund er oppgitt over at episoder lik den Mirensa har opplevd dessverre gjentar seg oftere.

Og de negative opplevelsene og alle «Nei»-responsene fra over halvparten av taxi-sjåførene i Oslo og Viken førte til at Norges Blindeforbund gjennomførte en undersøkelse om førerhunder i taxi. Resultatene var oppsiktsvekkende. Nesten en tredel av personer med førerhund-veivisere ble intervjuet. Altså et flertall av alle som bruker førerhund i Norge. Deres erfaringer var nokså like de Mirnesa ofte opplever. Selv om lovverket understreker at alle som bruker førerhund kan ta den med seg i taxi. Likevel bryter enkelte taxisjåfører denne loven. Da blir det ikke like lett for en synshemmet person som Mirnesa. Hun har med seg sin sorte førerhund Ibux overalt. Han blir som et fast verktøy som yter livsnødvendig service eller å ledsage 30-åringen der hun må gå. Hverdagen blir tryggere og enklere. Taxi er hun avhengig av for å få hverdagen til å fungere, forteller hun til NRK. Dette må hun bare selv om hun stadig blir avvist av Taxisjåførene. Det viser seg at spesielt de minste Taxi-selskapene sjåfører er de verste. Alle har plikt ifølge loven til å ta med Førerhundene til blinde og svaksynte. Dette skjer til tross for at Blindeforbundet har vert ute med god informasjon til alle selskaper i Taxi-næringen. Derfor har de ingen grunn til å nekte å ta om bord førerhunder, sier Henriksen til NRK. Kurs i håndtering av nettopp førerhunder i taxi gis til alle sjåførene i Oslo-Taxi og Norgestaxi. I den sterke konkurransen mellom drosjeselskapene burde alle sjåfører også kunne tilby de som har med Førerhund en tur med taxi.

Les hele saken på NRK:
Mirnesa vet aldri om hun får med seg førerhunden i taxi: – Det gjør at jeg gruer meg

Kilde: NRK