Empo TV
Foto: PxHere, illustrerende bilde

Foto: PxHere, illustrerende bilde

Frelsesarméen skal ikke erstatte NAV

I november 2022 ble det gjort en undersøkelse i Drammen, Oslo og Sarpsborg, som kartla hvem som kommer til Frelsesarméens matutdeling. Institutt for arbeidslivs- og velferdsforskning (Fafo) ville vite årsakene til at folk trenger hjelp til å skaffe seg mat og hvordan de opplever å motta denne hjelp en. Offentlig støtte fra NAV strekker ikke til, sier daglig leder Tone Fløtten i Fafo.

Publisert:

Sist oppdatert: 16.03.2023 kl 08:49

Frelsesarméen mener at mange sliter med å ha råd til det mest nødvendige. Sosialhjelpen dekker ikke utgifter til mat, bolig og klær. Assisterende sosialsjef i Frelsesarméen, Elin Herikstad sier de har snakket med folk som sier de er blitt fulgt fra NAV-kontoret til Frelsesarméen. Hun sier at deres mattilbud til trengende ikke skal erstatte NAV. De ønsker å være en samarbeidspartner og brobygger. «NAV må ikke bruke oss som en hvilepute, sier Herikstad. Tallene fra Fafo- undersøkelsen viser at 41 prosent av matgjestene mottar sosialhjelp og 32 prosent mottar uføretrygd. Direktøren i NAV , Hans Kristian Holte sier til NRK at frivilligheter er et supplement til velferdsordningene våre, ikke en erstatning. Han er klar over at matutdelingene til flere frivillige organisasjoner har hatt økt pågang de siste månedene. Statsråden for arbeid og inkludering, Marte Mjøs Persen (Ap) har også lest Rapporten som beskriver mangler i velferdssystemet. Velferdsstaten er ytelser for de som ikke har arbeid og faller utenfor, men det er også mye mer enn det, sier arbeids- og inkluderingsministeren.

Les hele saken Fafo: Velferdsstaten strekker ikke til

Kilde: Handikapnytt