Empo TV

Arbeidsplasser har ikke IKT- systemer for blinde og svaksynte

Digital universell utforming

Foto: PxHere, illustrerende bilde

Foto: PxHere, illustrerende bilde

Cathrine 32 år fra Moss har ofte erfart å bli avvist når hun har søkt jobb. Hun er ærlig og opplyser i søknadene at hun er blind og bruker hvit stokk. Arbeidsgiverne kan vise skepsis, eller kommer med halvsanne unnskyldninger. De digitale utdannings- verktøyene var ikke tilrettelagt for henne som blind. Siden 2020 har hun søkt på 25 jobber og fått avslag. Universell tilrettelegging av IKT skal hjelpe blinde på same måte som alle andre personer med ulike funksjonsnedsettelser. De har oppgaver i arbeidslivet og i samfunnet ellers.

Publisert:

Mange produsenter av IKT- systemer avviser å levere utstyret som er nødvendig for at blinde og svaksynte kan jobbe digitalt. Cathrine mener årsaken er dårlig kjennskap til synshemmede og dårlige holdninger. I Stortingets forskrift om universell utforming av kommunikasjon- og informasjonsteknologi (IKT) står det ikke i forskriften at leverandørene må ha dette. NRK skriver at «Likestillingsombudet og Barneombudet har bedt om et møte utdanningskomiteen på Stortinget for å drøfte manglende universell utforming av digitale læremiddel, og konsekvensene dette har for blinde og sterkt svaksynte barn. Selv om Cathrine Ravnaker er frustrert vil hun ikke gi opp. Alt for mange synshemmede har ikke fullført utdanning fordi IKT- utstyret ikke er universelt tilrettelagt. Nødvendig arbeidserfaring kan gi nyttige referanser noe arbeidsgivere legger stor vekt på.
I de 4 siste årene har avdelingssjef i Blindeforbundet (NBF) Anita Bjerknæs jobbet tett med leverandører for å få til digital HR- løsning og et e-læringssystem for ansatte og medlemmer. Dataleverandørene hun snakket med viste tydelig at de ikke ønsket å hjelpe henne. NRK viser til at over 100 000 funksjonshemmede ønsker å komme i jobb. Akkurat som Cathrine opplever de at arbeidsplassene ikke har vilje til universell digital tilrettelegging. Kun arbeidsgivere i det offentlige har krav på dette. 32-åringen fra Moss har som de fleste unge mennesker et ønske om å gjøre noe nyttig i samfunnet. Til NRK forteller hun hvordan et ideelt arbeidssted skal utformes. Det praktiske arbeidsplassen trenger riktig lyssetting i kontorlandskapet, og tilpassing på datamaskin for zoom og lyd som passer med systemet arbeidsplassen bruker.

Les hele saken: Cathrine (32) har søkt mange jobbar, men er i ferd med å gi opp.