Empo TV

Dokumentering av diskriminering er viktig

– Det er viktig ikke bare å se på arbeidsgiverne, men å se på arbeidstagerorganisasjonene, også. De er ikke flinke nok på den andre siden av bordet; de er ikke opptatt av å tenke mangfold, sier hun.

Publisert:

Rapporten som Handikapnytt omtalte, er veldig viktig fordi den belyser for første gang et tema som ikke er ordentlig dokumentert, mener Bjurstrøm. – Det er veldig alvorlige tall. Det er tall som bekrefter historier og inntrykk som i hvert fall vi sitter med. Det viktigste vi kan gjøre, er å få de tallene ut og konfrontere arbeidsgiverne med dem. Noe skyldes fordommer, og noe skyldes engstelse for tilrettelegging. Der må vi gi arbeidsgiverne rett i at Nav av og til ikke er effektive nok.

Saken er fra Handikappnytt.no

Publisert av Birgitte Falck-Jørgensen