Empo TV

Funksjonshemmede ønsker ikke bjørnetjenester

Ole Rabbersvik fra Kristiansand har ryggmargsbrokk og sitter i rullestol. Han ønsker å være selvhjulpen og selvstendig og ønsker at folk skal spørre ham om han trenger hjelp før han trenger det.I samarbeid med Kristiansand kommune har de startet kampanjen «Bjørnetjeneste» der de vil øke bevisstheten hos folk som ivrer etter å være til hjelp for funksjonshemmede uten at de har bedt om det.

Publisert:

Sist oppdatert: 29.11.2021 kl 14:15

Rabbersvik mener bjørnetjenester kan gjøre funksjonshemmede mere inaktive og og de går glipp av gleden ved å mestre.

– Jeg opplever ofte at folk bare begynner å dytte rullestolen min. Det oppleves ubehagelig, kleint og nedverdigende når folk gjør slik uten å spørre. Et viktig poeng med kampanjen er at folk ikke skal ta seg til rette.

– Spør meg først. Og hvis det er noe jeg ikke får til, så spør jeg om hjelp. Det går begge veier. Mange tenker seg ikke om, sier han til Handikapnytt.

Rabbersvik har fått mange reaksjoner på kampanjen, og ifølge NRK Sørlandet er den blitt et debattema. Ikke alle reaksjoner er positive.

– Særlig på Facebook har det kommet mange reaksjoner fra folk som har misforstått budskapet. De tror budskapet er at folk ikke skal få den hjelpen de trenger. Men det er ikke det bjørnetjeneste-kampanjen handler om i det hele tatt. Folk skal bare spørre i stedet for å ta seg til rette, sier Ole Rabbersvik til Handikapnytt.

Kommunalsjef for hjemmetjenester og rehabilitering i Kristiansand kommune, Metter Brevigh Nilsen sier at kampanjen handler om å gjøre folk oppmerksomme om hvordan funksjonshemmede opplever folks Bjørnetjenester.– Får man for mye hjelp, blir man passivisert og inaktiv. Det kan rett og slett føre til at man blir mer redusert, sier hun til NRK. Kampanjen er en del av Kristiansand kommunes prosjekt «Fremtidsrettet rehabilitering».

Saken er fra Handikapnytt