Empo TV

Om integrering av barn med funksjonsnedsettelser i vanlig skole

I en ny rapport som er utarbeidet av NOVA kommer det frem at barn med fysiske funksjonsnedsettelser taper sosialt dersom de ikke integreres i en vanlig klasse. Over 600 barn og unge er med i undersøkelsen.

Publisert:

11-årige Leonard Udklit Rasmussen går i 6-klasse på Linderud skole i Oslo. Han har en alvorlig grad av celebral parese (CP) og sliter med å snakke men det er ikke til hinder for at han kan være sammen med vennene side i klassen. - Det er fint. Klassen inkluderer meg, sier Leonard til NRK, som er på besøk når det er gloseprøve på skolen. Og Leonard er fullt med, ved hjelp av en øyestyrt skjerm, der han kan skrive ord som f. eks. "sister".

Moren til Leonard, Lise Udklit, bekrefter at sønnen hennes trives på skolen. - Han har ikke vært lei seg en eneste dag. Han elsker vennene sine og jeg vet de elsker ham. Hun forteller videre at familien har kjempet for å komme dit de er i dag. - Både vi og skolen har lært mye i denne prosessen, og nå har vi fokus på å arbeide oss fremover.

Det ble i starten nevnt at over 600 barn og unge er med i undersøkelsen, og resultatene som rapporten bringer viser at barn som er over halvparten av tiden utenfor klassen, eller som går på spesialskole, har større sjanse for å falle utenfor sosialt. - Det er mindre sannsynlig at de har noen å være sammen med i friminuttene, de er sjeldnere hjemme hos andre, og de er mindre aktive på sosiale medier, sier NOVA-forsker Jon Erik Finnvold, som fortsetter: - Vi har ikke mål på hvordan barna fungerer rent sosialt, men det vi har mål på er hva slags funksjonsnivå de er på og hvor store hjelpebehov de har. Når vi kontrollerer for disse faktorene så er det fortsatt slik at det er å være utenfor klassen som bestemmer grad av utenforskap. Han legger til at funnene kan overføres til andre grupper som får mye spesialundervisning utenfor klassen. Professor i spesialpedagogikk ved Universitetet i Tromsø (Norges arktiske universitet), Mirjam Harkestad Olsen, sier at funnene som NOVA har gjort er interessante. - Samtidig er det problematisk at studien ikke kan kontrollere for det kognitive nivået til elevene. Vi vet at barn med kognitive vansker generelt har færre vansker enn andre, sier Olsen, og legger til at noen studier tyder på at noen barn med spesielle behov trives bedre i mindre grupper.

Lars Corneliussen, som er avdelingsleder ved Linderud skole, sier at de har jobbet mye med å skape et godt miljø rundt Leonard, og innrømmer at det har vært krevende. Men når NRK spør han om det har vært fristende for skolen å gi opp, svarer Corneliussen: - Nei, det har ikke vært et tema. Vi har de elevene vi har, og vi skal gi dem et godt tilbud som overhodet mulig.

Les hele saken: Leonard går i vanlig klasse. Forsker mener flere bør gjøre som ham – NRK Norge – Oversikt over nyheter fra ulike deler av landet

Kilde: nrk.no

Publisert av: Anders Teslo