Empo TV

Julian (7) har ikke fått den undervisningen han har krav på

Foto: Pxhere

Foto: Pxhere

Som blind har Julian Bøvre krav på tilrettelagt undervisning. På Høvik barneskole måtte han lære å lese og skrive med fingrene. Han hadde vedtak på 3 timer i uka, 114 i året, men fikk bare 8 timer spesialundervisning. Han har ikke fått all undervisning han har krav på, mener foreldrene. Julian måtte de først årene lære seg å forstå det vanlige alfabetet, men også lese og skrive med punktskrift. Punktskrift-maskin og tett oppfølging fra en lærer som kan synspedagogikk fikk han først det siste halvåret på skolen

Publisert:

Sist oppdatert: 18.08.2022 kl 10:24

Foreldrene Gisle Bævre og Mette S. Bævre mener denne undervisningen er kritikkværdig og frykter Julian vil falle av lasset. Julian kan havne utenfor både sosialt og læringsmessig, mener de. Foreldrene sier til NRK at det ikke er lærerne som har skylden, men de som er ansvarlige for ansettelser og tilrettelegging, nemlig kommunen og skoleledelsen. De søkte til og med kommunen om å få Julian flyttet til en annen skole, men fikk avslag. Julian selv sier at læringen går bra stort sett.

Han ønsker han kunne få litt ekstra hjelp til å mestre punktskiftmaskinen. Kommunen mente Julian hadde en positiv fremgang i læringen på Høvik skole. Seksjonsleder for barneskoler og PPT, Julie Ek Holst-Jæger syns det er leit det foreldrene beskriver og opplever. Hun mener de foresatte og skolen har forskjellig oppfatning av Julians læring på skolen. Holst-Jæger sier til NRK at Julian har hatt en positiv faglig fremgang ved skolen som kan dokumenteres. Etter to og et halvt år har skolen nå ansatt en synspedagog som kan hjelpe Julian videre med tilrettelagt undervisning. Foreldrene ønsker seg nå en ny start for Julian med universell utforming av undervisningen.

Saken er fra NRK:

Julian har krav på 114 ekstra skoletimer – fikk 8