Empo TV

Kortnytt torsdag 5. august 2021

Her kommer det to nyheter, og vi starter med koronapandemien.

Publisert:

Økende koronasmitte

I den siste uken har koronasmitten økt med 45 prosent, og den øker mest hos unge. Assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad mener at vi kan være ved begynnelsen av en fjerde smittebølge. - Vi ser nok no at vi er i starten av ei fjerde smittebølgje, sier Nakstad. Folkehelseinstituttets ukerapport viser at smittetrykket er størst i Møre og Romsdal, der det har vært 116 smittetilfeller pr. 100.000 innbygger de siste to ukene. Vestlandet har 111 pr. 100.000 innbygger, mens Oslo har 78, som er det samme som Troms og Finnmark. Men selv om vi er i starten av en ny smittebølge, mener Nakstad at det ikke nødvendigvis betyr at den nye bølgen blir like kraftig som de vi har hatt før. - Men det skapar ein del praktiske problem. Det er snart skulestart og mykje som skjer. Det passar veldig dårleg no berre to månadar før alle vaksne er vaksinerte, sier han.

Koronasmitten øker i alle aldersgrupper, men mest hos de unge. - I og med deltavarianten kjem frå utlandet, blir vi framleis påverka av smitte utanfrå, men hovudproblemet er at smitten blir spredt i sosiale samanhengar blant unge vaksne. 20-åringane står for mykje av smitteauken og auken er ofte knytt til fest, utestader og sosiale samenhengar, sier Nakstad. Han opplyser om at dersom smittekurven blir svært bratt før store deler av befolkningen er vaksinert, vil det føre til at flere blir smittet, og at noen blir alvorlig syke. - Og då får vi også fleire innleggingar, sier han, men sier samtidig at det som bekymrer han mest, er de eldre. - Dei er det nokre prosent av. Dei skulle vi gjerne ha skjerma ved at fleire i befolkningen generelt er vaksinerte.

Les hele saken: Nakstad: – Vi ser nok no at vi er i starten av ei fjerde smittebølgje – NRK Norge – Oversikt over nyheter fra ulike deler av landet

Kilde: nrk.no

Kommuner med kreative stemmeløsninger

Koronapandemi eller ei, stortingsvalget mandag 13. september går som planlagt. Ettersom det nettopp er kommunene som har ansvaret for at folk får stemme, har man funnet frem til noen kreative løsninger, og én av dem finnes på Valle Hovin i Oslo. Her kan de som skal stemme kjøre inn i et spesialbygd stemmelokale. - Er du i karantene så kan du stemme på drive-in på Valle Hovin. Da stemmer du i bilen din så kommer valgmedarbeidere og tar i mot stemmen din gjennom vinduet, sier Ingvild Åsgård, som er kommunikasjonssjef for valg i Oslo.

I Trondheim planlegger man egne stemmelokaler for folk som er i karantene, mens man i Bergen lar folk som ikke kan dra til valglokalene stemme hjemmefra, en ordning som pågår fra mandag 30. august til fredag 10. september.

Du kan forhåndsstemme fra og med tirsdag 10. august t.o.m. fredag 10. september, og dersom du vil ha hjelp til å stemme hjemmefra på valgdagen må du kontakte kommunen innen kl. 10 samme dag.

Les hele saken: Valg 2021: I år kan du stemme fra bilen din på drive-in – NRK Oslo og Viken – Lokale nyheter, TV og radio

Kilde: nrk.no

Publisert av: Anders Teslo