Empo TV

Landsstevne i svømming og tilskudd

[b]Landsstevnet i svømming er et årlig høydepunkt for svømmere på alle nivå, der ekte idrettsglede har en sentral plass. Svømmere med utviklingshemming konkurrerer i klasse S14 og kan delta på alle stevner på lik linje med alle andre. ...

Publisert:

Landsstevnet i svømming er et årlig høydepunkt for svømmere på alle nivå, der ekte idrettsglede har en sentral plass. Svømmere med utviklingshemming konkurrerer i klasse S14 og kan delta på alle stevner på lik linje med alle andre. Mennesker med utviklingshemming utgjør en stor andel av våre parasvømmere og det skal legges til rette for gode tilbud om opplæring, trening og konkurranser.

2021 vil være et år med restriksjoner i hva vi kan gjøre – og det vil være lokale variasjoner. Aktiviteter og konkurranser er viktig – og det er minst like viktig for mennesker med utviklingshemming som for alle andre. Landsstevnet 2021 blir arrangert av SK Speed 20.-21. november, men svømmeforbundet håper det blir mulig å kunne gjennomføre mange aktiviteter lokalt før det!

Landsstevnet lokalt sist høst viste at det er stort engasjement og mange muligheter lokalt i klubbene. Lokale aktivitet er det som fortsatt gjelder. Svømmeforbundet oppfordrer derfor klubbene til å følge opp det gode arbeidet som ble gjort i høst med å utvikle og legge til rette for aktiviteter for utviklingshemmede i egen klubb eller sammen med naboklubber, i den grad det lar seg gjøre i henhold til gjeldende smittevernregler. Klubbene kan også denne gangen søke om tilskudd til aktiviteter. Hensikten nå er å få til aktivitet i regi av klubben for personer med utviklingshemming.

Det kan søkes om tilskudd til alle tiltak som bidrar til økt aktivitet for personer med utviklingshemming. Les mer om hvilke kostnader det kan søkes tilskudd om på svømmeforbundets hjemmeside

https://svomming.no/forbundet/foralle/breddeklubb-2-3/vomming.no/forbundet/foralle/breddeklubb-2-3/

Publisert av Birgitte Falck-Jørgensen