Empo TV

NAV-skandalen:

Ofrene blir ikke slettet fra strafferegisteret

For noen år siden ble det avslørt at regjeringen og NAV feilaktig hadde anmeldt trygd- og stønadsmottakere til politiet for bedrageri. Arbeids- og sosialdepartementet mente at bistandsmottakere ikke kunne oppholde seg i utlandet mens de mottok NAV-bistand. Det viste seg at departementet tok feil. De hadde nemlig lovmessig tillatelse til å oppholde seg i et EØS-land.

Publisert:

Enkelte ble idømt fengselsstraff og andre ble bøtelagt. Pressen omtalte saken som en skandale mens både NAV-sjef Sigrun Vågeng og Arbeids- og sosialminister Torbjørn Røed Isaksen beklaget. Nav ofrene forventet mer enn en beklagelse, de ville ha økonomisk oppresing og navnene sine slettet fra politiregistrene.
Etter denne skandalen har Nav-ofre som har fått saken sin gjenopptatt og blitt frikjent for trygdebedrageri, ikke fått navnet sitt slettet fra de feilaktige domfellelsene i politiets strafferegistre. Dagbladet skriver at flere tusen mennesker ble berørt av denne skandalen da den ble offentlig kjent. I 2019 ble det avslørt at Norske myndigheter i flere år hadde tolket EØS-regelverket feil.

Nå viser det seg at kommisjonen for gjenopptakelse altså komitéen som skal gå igjennom sakene på nytt, har avsluttet 64 saker siden da. Alle sakene endte med frifinnelse for Nav- ofrene. Da skulle man forvente at navnene og saksdokumentene også ble slettet fra politiets registre. Dette har ikke skjedd. Til tross for frifinnelsene står fortsatt den feilaktige dommen i politiets registre. En konsekvens kan derfor blant annet være at man ikke kan reie til USA, eller få en positiv politiattest, som er noe man trenger på enkelte arbeidsplasser.
Seksjonsleder Mari Hersoug Nedberg i Krpos sier til Dagbladet at registeret inneholder overordnet informasjon om sakene. Derfor vil det framgå om det er avsagt dom på frifinnelse. De som er tidligere domfelt blir ikke slettet fordi det kaun er faktiske feil som rettes eller slettes i politiets register. Ifølge Nedberg er årsaken at politiet har behov for oversikt over straffesakene og historikk om hva som er gjort i sakene og utfallet av disse.

Les hele saken:

Nav-ofre får ikke slettet feilaktige domfellelser i strafferegisteret

Dagbladet: - Største justismordet i norgeshistorien

Nøkkelord