Empo TV

NHF-Trøndelag savner et universelt busstilbud

Norges Handikapforbund, Trøndelag klagde VY inn for Diskrimineringsnemda ettter at busselskapet til VY hadde krevd at rullestolbrukere måtte bestille reisen sin minst 36 timer før avgang. Dette var etter at VY hadde lansert sitt nye reisetilbud ...

Publisert:

Norges Handikapforbund, Trøndelag klagde VY inn for Diskrimineringsnemda ettter at busselskapet til VY hadde krevd at rullestolbrukere måtte bestille reisen sin minst 36 timer før avgang. Dette var etter at VY hadde lansert sitt nye reisetilbud fra Trondheim til Oslo.  NHF mener det statseide selskapet ikke likebehandler rullestolbrukere som gruppe. VY svarte med å vise til sine egne reisevilkår.

«Det er ikke nødvendig å kreve forhåndsbestilling så lenge i forveien. Bussene er underlagt krav om universell utforming, og burde derfor kunne ta imot rullestolbrukere uten å trenge noen form for klargjøring. Busselskapets manglende evne til å oppfylle krav til universell utforming er ikke noen god grunn til å forskjellsbehandle reisende med funksjonsnedsettelse.»

Selskapet forklarer at det er nødvendig å få et forhåndsvarsel om rullestoler for blant annet å klargjøre bussen, teste teknisk utstyr og sørge for at sjåføren er forberedt på å kunne yte service.  Vy Buss AS avviser at de diskriminerer rullestolbrukere. Men selskapet innser at de bruker ordet «må» og at dette er «upresis», siden man «aldri har ment å stille et absolutt krav». Ordet «må» ble erstattet med «ønsker» i reisevilkårene.

Selskapet forklarer at det er nødvendig å få et forhåndsvarsel om rullestoler for blant annet å klargjøre bussen, teste teknisk utstyr og sørge for at sjåføren er forberedt på å kunne yte service.

Leder for NHF Trøndelag, Kristian Lian er tilfreds med at Vy Buss har endret betingelsene sine slik at det ikke lenger er et absolutt krav å bestille 36 timer i forkant. – De sier likevel at de må ha noe tid til å klargjøre bussene og at dette varierer ut fra busstype. Vi forstår at Diskrimineringsnemnda frikjenner Vy for diskriminering etter at de endret ordlyden sin, men vi er spent på å se hvordan de vil praktiserer dette, skriver Lian i en e-post til Handikapnytt. Lian sier de ikke tror busstilbudet vil bli fullt ut likeverdig. -Vi mener at når det stilles krav til at bussmateriell skal være universelt utformet, så må man forvente å kunne bruke bussen etter samme vilkår som andre. Her risikerer man fortsatt å ikke få ta den bussavgangen man ønsker, fordi bussen ikke er klargjort, svarer Lian.

Han mener det likevel var viktig å ta saken til Diskrimineringsnemnda for å presse Vy til å fjerne en diskriminerende formulering. Men det hjelper bare hvis de følger opp i praksis.

– Dette er et steg i riktig retning, og vi håper oppmerksomheten de fikk på denne saken vil gjøre at de har mer fokus på at alle skal kunne ta den bussavgangen de ønsker uten å bestille på forhånd, skriver Kristian Lian.

Saken er hentet fra Handikapnytt.

Publisert av Birgitte Falck-Jørgensen