Empo TV

Plutselig forsvant støtten på skolen til funksjonshemmede barn

Støtteapparatet falt sammen over natten for ett år siden for barn med funksjonsnedsettelse. Myndighetene kritiseres sterkt for å ikke gripe tak i situasjonen. Barneombudet og Likestillings- og diskrimineringsombudet reagerer på situasjonen for disse barna. Det var mange som mistet tjenester i barnehage, skole og fritid, kommunale helse- og omsorgstjenester og spesialhelsetjenester – og de har fortsatt ikke fått dem tilbake.

Publisert:

Jeg er forundret over at myndighetene ikke har tatt tak i dette før, på tross av gjentatte advarsler fra oss og andre, sier likestillings- og diskrimineringsombud Hanne Bjurstrøm til Nationen.

Statsministerens kontor, Kunnskapsdepartementet og flere andre departementer er varslet. Det omfatter opp mot 8 til 9 prosent av de norske skolebarna som fortsatt ikke får sine lovpålagte tjenester og tiltak.

– Barn og familier som trenger støtte fra flere offentlige tjenester, har opplevd at støtteapparatet har falt sammen over natten. Det kan få alvorlige konsekvenser for barnas helse og utvikling, sier barneombud Inga Bejer Engh. De to ombudene beskriver at viktig skolegang, hjemmepleie, brukerstyrt personlig assistent, fysioterapeut, avlastningstilbud for foreldre, terapier og annen helsehjelp forsvant sammen med smitteverntiltakene. Alternative tilbud er heller ikke blitt satt opp. – Vi har sagt til myndighetene helt siden pandemien startet at vi må følge ekstra godt med på disse barna, sier Bjurstrøm, men likevel har ikke myndighetene gjort det de skal for å ivareta de funksjonshemmede barna.

Koordineringsgruppen som skal følge med på situasjonen til sårbare barn og unge, skriver i de siste rapportene at situasjonen fortsatt er alvorlig og at ansvarlige sektorer må følge opp. Gruppa ledes av Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir).

Brukerorganisasjonene forteller også at det er reduserte tilbud og tjenester for barn. Blant dem er Funksjonshemmedes fellesorganisasjon (FFO) som sier at mange opplever en forverring i funksjonsnivå og fysisk og psykisk helsesituasjon, først og fremst på grunn av redusert tilbud om behandling, terapi og trening. – Barn har vært isolert hjemme siden mars, skriver FFO en fersk rapport.

Det fortelles om ensomme og isolerte, det er også barn og unge med funksjonsnedsettelse som har vært utsatt for vold og overgrep. I tillegg varsler rapporten om at funksjonshemmede barn og unge har mistet spesialundervisningen og de sliter med å følge den digitale undervisningen. – Det er et problem at de kommunale tjenestene til funksjonshemmede ikke er tilbake på nivået før pandemien. Resultatet er at barn og unge med nedsatt funksjonsevne fortsatt ikke får lovpålagte tjenester og tiltak, skriver organisasjonen.

Barneombudet og Likestillings- og diskrimineringsombudet har en lang rekke anbefalinger til departementene som de ber dem ta tak i. Det viktigste er å få beskjed ut til blant annet kommunene og helsetjenestene om at de må prioritere de funksjonshemmede barna. Det må også føres kontroll med hvilke tjenester barna faktisk får. – Det må også tilføres nødvendige og øremerkede ressurser over statsbudsjettet for å skjerme og styrke skole- og tjenestetilbudet til funksjonshemmede barn og unge under koronapandemien, og i tiden fremover, anbefaler ombudene.

Les hele saken: Plutselig forsvant støtten på skolen til funksjonshemmede barn

Kilde: Nationen.no

Publisert av Birgitte Falck-Jørgensen