Empo TV

Stolthetsparaden-en kampdag for rettigheter

Denne helgen skulle de funksjonshemmede og allierte gått gjennom Karl Johans gate og holdt Stolthetsparaden. En felles kampdag til å gå stolte, sterke og synlige for å vise kamp-glede for hverdagskampene og menneskerettigheter. Denne ...

Publisert:

Denne helgen skulle de funksjonshemmede og allierte gått gjennom Karl Johans gate og holdt Stolthetsparaden. En felles kampdag til å gå stolte, sterke og synlige for å vise kamp-glede for hverdagskampene og menneskerettigheter. Denne sommermåneden er også Pride måneden begynt og i likhet med de funskjonshemmede er også de skeive en minoritetsgruppe.

Ida Hauge Dignes er selv funksjonshemmet og bifil og synes det er befriende med en helg som feirer to av hennes diskriminerte identiteter. Hun mener Stolthetsparanden gir de funksjonshemmede og skeive en felles kampdag til å kjempe for menneskerettigheter. FNs kvinne, rasisme, og barnekonvensjoner er inkorporert i norsk lov, heldigvis men det er ikke konvensjonen som gjelder de funksjonshemmede. Den ble såvidt nedstemt i Stortinget for annen gang 9. mars. Norge er blitt kritisert av FN for å ha et pasient syn på funksjonshemmede slik at man må behandles og rettes opp slik at de blir litt mer ikke- funksjonshemmet. Slik kan de passe inn i samfunnet som er skapt for ikke- funksjonshemmede, mener Hauge Dignes.

Det samme gjelder for de skeive som fordømmer konverteringsterapi. Slik at skeive forandres til noe de ikke er. Også de funksjonshemmede ønsker å bli anerkjent og godtatt slik de er. For det er nedverdigende og umenneskelig å få høre at du som skeiv ikke passer inn og at du må endre legning for å tilpasse deg samfunnets forventninger. På samme måte er det også nedverdigende og umenneskelig å få høre at din funksjonsnedsettelse skaper barrierer i et samfunn som er skapt for ikke-funksjonshemmede, og at vi må endres for å passe bedre inn i samfunnet. –Stolthetsparaden og Pride ligner og gir rom til å feire begge delene av seg. 

Ida Hauge Dignes og mange andre befinner seg nettopp innenfor begge.  For hvor ofte har man ikke som bifil fått høre at «det egentlig bare er et mellomstadium?» Og hvor ofte har man ikke som funksjonshemmet, fått spørsmålet om «hvordan man egentlig får til å ha sex?» Det er slitsomt å alltid være pedagogen, i kraft av å kun være seg selv. For når man får slike spørsmål, får man et behov for å svare med politisk korrekthet, for å lære opp den andre personen.

Enda flere funksjonshemmede kan delta i Stolthetsparaden i år, men det er ikke av riktige grunner- det er fordi det er digitalt. Mange funksjonshemmede kjemper mot et kommunebyråkrati fordi de ikke får nok assistenttimer. De får for få timer og dermed ikke assistenter til fritid, utdanning og engasjement på fritiden. På grunn av dette har flere mulighet til å delta digitalt, enn å delta når Stolthetsparaden går gjennom Oslos gater i sin fulle prakt. En felles kampdag med fokus på å kjempe hverdagskamper som kommer av andres fordommer, som begrunnes i din egen biologi. Et engasjement skapt av kamplyst og glede samler de stolte funksjonshemmede i kampen for rettigheter som for lengst skulle vært innfridd

Les hele saken her: http://agendamagasin.no/debatt/stolthetsparaden-en-kampdag-for-rettigheter/

Kilde: Agenda magasin

Publisert av Birgitte Falck-Jørgensen