Empo TV
penger,lommebok

penger,lommebok

Stortinget ønsker at uføre skal kunne tjene mer

I dag kan uføre som har kapasitet til å jobbe litt, tjene inntil 0,4 G uten at trygden blir redusert. G står for grunnbeløpet i folketrygden, og tilsvarer 118.620 kroner. Personer som er uføre må kunne beholde mer av arbeidsinntekten, mener et flertall på stortinget. 0,4 G tilsvarer altså i underkant av 50.000 kroner.

Publisert:

Flere partier ønsker å øke denne grensen, blant annet Rødt, der Mímir Kristjánsson er arbeidspolitisk talsperson.
«I dag lønner det seg ikke å jobbe samtidig som du mottar uføretrygd. Vi ønsker å motivere uføre til å jobbe så mye de kan og orker. Da må vi sørge for at de sitter igjen med litt for arbeidet også», sier Kristjánsson. I statsbudsjettet for 2022 foreslo Solberg-regjeringen å fjerne hele fribeløpet for uføre. Da Støre-regjeringen overtok regjeringsmakten senere samme høst, foreslo den først å videreføre kuttet. Men så etter budsjettforhandlingen med SV på Stortinget, ble fribeløpet stående.

I forbindelse med revidert budsjett ble regjeringen så tvunget til å sette ned et utvalg som skulle vurdere spørsmålet på nytt. Utvalget skal blant annet se på muligheten for å øke fribeløpet til 1 G, altså 118 620 kroner.
Uavhengig av dette, har ballen også begynt å rulle i opposisjonen.
«Dette betyr at vi sannsynligvis får økt fribeløpet fra og med 2025, slik at uføre får beholde mer av inntektene sine. Da har vi lyktes i å presse hele norsk politikk til å gjøre helomvending», sier Kristjánsson. – Uføre tjener i dag lite på å forsøke å jobbe i tillegg. De får raskt et kutt i uføretrygda. Vi ønsker å motivere uføre til å jobbe så mye de kan og orker,» sier Rødt-politikeren.
Kristjánsson tror utviklingen i denne saken er forårsaket av debatten om arbeidslinja. Han tror det har gjort utslag. Signalet fra partiene som skal utrede spørsmålet, virker også positive, sier han. Kristjánsson mener det er regjeringen som er bremseklossen nå, og han skulle gjerne sett at fribeløpet ble økt midlertidig inntil utredningen er ferdig. «Det folkelige engasjementet for uføre har ført fram. Nå velger jeg å være positiv på deres vegne. Dagens fribeløpsgrense skremmer syke mennesker fra å arbeide litt ved siden av trygden sin. Det skaper masse ekstra byråkrati både for de syke og for Nav. Og det fratar de uføre ekstrainntekter som de har fortjent gjennom ærlig og hardt arbeid», sier Kristjánsson.

Saken er fra frifagbevegelse:

Stortinget ønsker at uføre skal kunne tjene mer