Empo TV

Vaksinering av utviklingshemmede prioriteres ulikt

Vaksinering av utviklingshemmede prioriteres ulikt fra kommune til kommune. Over hele landet tolkes de nasjonale vaksinereglene ulikt når det gjelder de utviklingshemmede som bor i kommunene. Folkehelseinstituttet (FHI) går ut ifra en liste over ...

Publisert:

Vaksinering av utviklingshemmede prioriteres ulikt fra kommune til kommune. Over hele landet tolkes de nasjonale vaksinereglene ulikt når det gjelder de utviklingshemmede som bor i kommunene. Folkehelseinstituttet (FHI) går ut ifra en liste over sykdommer som kun inkluderer kroppslig sykdom, og ikke psykiske lidelser eller ulike former for utviklingshemming, skriver Klassekampen. Men utviklingshemmede med underliggende sykdommer prioriteres ikke.

Eksempler på ulik behandling av utviklingshemmede skjer i de store byene. I Bergen har byrådet bestemt seg for å  følge Folkehelseinstituttets rekkefølge, men vaksinerer personale som jobber med utviklingshemmede før utviklingshemmede. I Trondheim og Stovner bydel i Oslo har man prioritert å vaksinere utviklingshemmede og personale som jobber med dem samtidig. Ifølge Klassekampen har beboerne i omsorgsboliger blitt prioritert på samme måte som personer i aldersgruppa 75- 84 år og de over 85 år. Utviklingshemmede uten underliggende sykdommer prioriteres dermed ikke.     

Funksjonshemmedes fellesorganisasjon (FFO) mener at det kognitive funksjonsnivåeet bør blir brukt som et grunnlag for høyere vaksineprioritering.

Les hele saken : Utviklingshemmede prioriteres ulikt

Saken er fra auraavis.no

Publisert av Birgitte Falck-Jørgensen