Empo TV
Illustrasjonsbilde.
 Foto: OpenAI / Dall-E

Illustrasjonsbilde. Foto: OpenAI / Dall-E

Nedslående rapport:

Digitale skoleløsninger bryter loven

Truer retten til likeverdig opplæring for dyslektikere

Nylig la Tilsynet for universell utforming av IKT frem en nedslående rapport om digitale løsninger i skolen. Alle læremidlene som har blitt undersøkt brøt med kravene til universell utforming. Dette er en systematisk svikt som hindrer barn med nedsatt funksjonsevne i å delta på like vilkår med andre, mener Tilsynet for universell utforming av IKT.

Publisert:

Skolene mangler kunnskap og systemer for å bruke teknologi på en inkluderende måte, viser en tilsynsrapport. Regjeringen jobber med en støttetjeneste som skal være et verktøy kommunene kan bruke når de kjøper inn læremidler i fremtiden, skriver NRK. De har snakket med venninnene Emelin Skaane (13) og Victoria Finstad (12) som begge har dysleksi.

Emelin bruker ofte et digitalt hjelpemiddel som skal gjøre det lettere å lese og skrive.

- Det er litt slitsomt når jeg ser at alle andre får til noe, mens jeg må bruke lang tid, eller ikke får det til. Du får ikke motivasjon til å fortsette å gjøre ditt beste da, sier Emelin Skaane (13).

Både hun og venninnen Victoria Finstad (12) har dysleksi. Det gjør at de ofte bruker lengre tid enn klassekameratene når lesing og skriving står på timeplanen. Victoria Finstad (12) forteller at hun ofte er blant de som bruker lengst tid på oppgavene de får på skolen. Rapporten slår fast at manglende universell utforming av digitale løsninger truer retten til likeverdig opplæring.

Det er utfordrende for kommunene å sikre universell utforming av IKT ved innkjøp av digitale løsninger. Skolene mangler system og kompetanse til å ta i bruk teknologi på en inkluderende måte. Elevenes diskrimineringsvern svekkes av ineffektiv prosess for behandling av klagesaker. Vi mangler kunnskap for å sikre at teknologiens fulle potensial blir tatt i bruk i undervisningen.

Det er rapporten "Den digitale skulen - kan alle delta på like vilkår?" som ligger til grunn for bekymringen.

Fagsjef i Barneombudet Ivar Stokkereit betegner rapporten som alvorlig. Han mener det er opprørende å vite at det sitter mange elever på norske skoler som ikke får bruke de samme læremidlene som alle de andre elevene bruker. Funnene etter tilsynet bekrefter inntrykket Blindeforbundet tidligere har hatt, sier seksjonsleder i Norges Blindeforbund, Sverre Fuglerud.

- Denne rapporten underbygger en situasjon som er veldig alvorlig. For blinde og svaksynte elever så har man ikke tid til å vente. Det er nå de er elever. Dette går utover fremtiden, sier Fuglerud.

Regjeringen er allerede klar over flere av problemstillingene som omtales i rapporten, ifølge Sindre Lysø (Ap). Han er statssekretær i Kunnskapsdepartementet. Lysø mener ny teknologi gjør jo at man må ha ny kompetanse. Lærere må ha kunnskap og kompetanse om hvordan de skal ta i bruk verktøyene. De må kunne lære opp elevene til å bruke det, sier Lysø.

Les hele saken på NRKs hjemmeside:
Manglende tilrettelegging i skolen: – Systematisk svikt