Empo TV

Fikk ikke bestilt kinobillett med ledsagerbillett på nettet

Kunden som ønsket å kjøpe ledsagerbillett måtte ringe kundeservice og vente i 20 minutter. Dette mente en av jentas foreldre var diskriminering av funksjonshemmede siden det ikke er mulig å bestille kinobilletter med ledsagerbevis gjennom nettet. Problemet ble klaget til Diskrimineringsnemda, men ble avvist.

Publisert:

Ifølge Handikapnytt skriver nemndleder Bjørnar Borvik at «saken innebærer ikke ulempene som beskrives i saken at forbudet mot diskriminering på grunn av funksjonsnedsettelse er brutt. Du fikk bestilt billetter, selv om du opplever at dette var noe mer tungvint enn normalt. Informasjon på nettsidene til kinoen tilsier ellers at det ved behov for ledsager er flere måter å bestille billetter på; telefon til kundeservice er bare én av dem.»

Nemndlederen mener problemet er av bagatellmessig art og henlegger klagen.
En som støtter klageren er styremedlem i Handikappede Barns foreldreforening (HBF), Håvard Ravn Ottesen. Han reagerer kraftig på at diskrimineringsnemda ikke vil behandle saken om at kinoen ikke selger ledsagerbilletter på nett. Han har engasjert seg i å utvikle enklere, digitale løsninger for ledsagerbevis. Ottesen mener at de som skal på kino der og da må vente i 20 minutter i telefonen, ikke opplever dette som noen bagatell. Det handler om å delta på lik linje med andre, mener han. Ottesen sier at det innebærer at du får et dårligere tilbud enn befolkningen ellers om du trenger ledsager på kino.«Dette bør definitivt prøves for nemnda. For også mennesker med ledsagerbehov må få den samme muligheten til å handle som andre», sier han til Handikapnytt. Håvard Ravn Ottesen mener derfor at Diskrimineringsnemnda bør tenke seg om, ta saken på det alvor den egentlig fortjener og ta den opp igjen. Diskrimineringsnemndas pressekontakt Ingelin Gammersvik forteller til Handikapnytt at det er mulig å klage behandlingen inn for Sivilombudet. Det er også mulig å kreve saken gjenåpnet på bestemte vilkår.
"At denne konkrete saken er avgjort, står derimot ikke i veien for at klager, eller andre som har hatt lignende opplevelser, kan klage inn nye saker. En eventuell ny klage om lignende forhold, vil bli vurdert konkret. Også interesseorganisasjoner kan klage»

Saken er fra Handikapnytt

https://www.handikapnytt.no/nemnda-en-bagatell-at-ledsagerbilletter-ikke-kan-kjopes-pa-nett/