Empo TV
Foto: PxHere

Foto: PxHere

Dårligere TT-tilbud:

Fem fylker har fått redusert tilrettelagt transport

Fra nyttår reduserte tre fylker i det tidligere Viken grunnbeløpet for TT-transport. Det betyr at de som bruker TT-ordningen får mindre penger å kjøre for, eller færre turer. I tillegg har Møre og Romsdal vedtatt å redusere antallet personer som har ordningen. Troms har også kuttet i tilbudet, opplyser Norges Handikapforbund.

Publisert:

– Funksjonshemmede må få dekket transportbehovet sitt uavhengig av postnummeret, sier politisk rådgiver Kristian Lian i NHF.

Han reagerer også på at den utvidede TT-ordningen ikke behandles likt i hele landet. Den er en toppfinansieringsordning for å sikre at blinde og rullestolbrukere får 200 turer i året. Ønsket om å utvide TT-ordningen slik NHF ville, virker ikke som den skal.

- Slik fungerer det ikke når Oslo, Rogaland, samt tidligere Vest-Agder og Akershus ikke er med i ordningen og bare to av de andre fylkene har turbasert TT-ordning, sier han.

De andre fylkene har verdikuponger, slik at du får færre turer hvis du kjører langt, hvis du kjører i helger og på kvelder. Kristian Lian i Handikapforbundet mener det er enorme forskjeller i regelverket og tilbudet fra fylkesekommune til fylkeskommune. Handikapnytt skriver at til tross for at Arbeiderpartiet, Senterpartiet, SV, Rødt, Krf og Frp har programfestet styrking av TT-ordningen i sine partiprogrammer skjer det lite ennå.

Den utvidede TT-ordningen har i 2022 blitt evaluert av Oslo Economics. Her pekes det på den manglende likebehandlingen i kriteriene. De mener TT-ordningen både må lovfestes bli en turbasert tjeneste etter nasjonale retningslinjer. Der settes egenandelen til kollektivtakst, sier Lian. Handikapforbundet har tatt opp saken i forbindelse med Statsbudsjettet og vil følge saken tett.

Faktaboks: TT-kort

- Tilrettelagt transport (TT) er et tilbud om alternativ transport for deg som ikke kan bruke kollektivtransport på grunn av nedsatt funksjonsevne eller sykdom. Det er ingen lovfestet individuell rett til TT-tjenester.

- Har du nedsatt funksjonsevne som gjør at du ikke kan bruke ordinær kollektivtransport eller eget kjøretøy, kan du søke om TT-kort.

- Det er kommunen eller fylkeskommunen som er ansvarlig for ordningen og som fastsetter kriteriene for hvem som kan få TT-kort. TT-kortet er personlig og kan bare brukes av innehaveren.

Kilde: Helsenorge

Les mer:

Dårligere TT-tilbud

Saken er fra Handikapnytt

Nøkkelord