Empo TV

Kommunen satt opp forbudsskilt til rehabilliteringsenter i Mo

Foto: HelgelandFakta, CC BY-SA 4.0 , via Wikimedia Commons

Foto: HelgelandFakta, CC BY-SA 4.0 , via Wikimedia Commons

I gågata utenfor Rana rehabiliteringssenter har kommunen satt opp et forbudsskilt som gjør det forbudt for pasienttransport med rullestolbrukere å kjøre. En av rullestolbrukerne som benytter rehabiliteringssenteret er rullestolbruker Espen Aksnes (31). Han forteller til Rana Blad at han er både irritert og paff over å oppdage at drosjene i byen ikke lenger kan kjøre funksjonshemmede inn i gågata i Mo sentrum.

Publisert:

Det må innhentes tillatelse fra politiet for å kjøre inn i gågata. Kommunen vil ikke lytte til de med funksjonsnedsettelse. I bildet her hører det for øvrig med at det drosjene etter omskiltinga, ikke lenger har lov å levere eller hente pasienter ved Rana rehabilitering.

Driftsleder Christer Amundsen i Mo i Rana Bydrift skjønner at den nye skiltinga kan bety utfordringer for enkelte. Samtidig peker han på at skiltet om gågatesone står nært inntil den oppvarma gågata, sånn at det skal fungere for rullestolbrukere å ta seg fram til de stedene de vil oppsøke. For andre kan det virke enkelt, men for en rullestolbruker som Aksnes er det en utfordring.

Driftslederen sier at det kan bli aktuelt å vurdere endringer, om kommunen får mange henvendelser om problemer knyttet til de nye skiltene. Samtidig mener han at han ikke synes det er naturlig at FFO (Funksjonshemmedes fellesorganisasjon) skal tas med på høring i saker som denne. Hvis ikke FFO skal høres i saker som denne, er det grunn til å spørre hva i all verden de skal høres om da.

All argumentasjonen for å bytte ut de gamle skiltene med tillegsskilt som forklarer unntaket for personer med funksjonsnedsettelse, er for så vidt vel og bra: Mo sentrum skal bli enda tryggere for myke trafikanter. Men når resultatet altså er at rullestolbrukere som Aksnes eller andre med funksjonsnedsettelser, får store problemer med å komme seg fram dit de skal, må fornuften slå inn. Og det fort, skriver ansvarlig redaktør i Rana Blad, Marit Ulriksen i sin lederartikkel.

Det er lov å la fornuften råde, og det er lov å skilte om igjen. Nå er det ikke engang lov å kjøre pasienter til Rana rehabilitering. Dette blir bare for dumt, skriver sjefredaktør Marit Ulriksen. Når det beste blir det godes fiende, er det på høy tid å sette en fot i bakken. For dem som har en fot å sette i bakken i alle fall..
Joakim Einhaug, leder for patruljeseksjonen ved Mo i Rana politistasjon, sier til til Rana Blad at de nye skiltene ikke fungerer optimalt. Om kommunen ikke synes det er verdt å låne øre til FFO, er det å håpe at den synes det er verdt å lytte til de erfaringene politiet på kort tid har gjort seg med de nye skiltene.
I kommentarfeltet på saken på Facebook-sida vår, står det blant annet å lese: «Kommunefolkene skulle vært plassert i en rullestol hver. Kanskje bybildet hadde vært helt annerledes da». Det er en påstand vi lett kan slutte oss til.

Les hele saken i Rana Blad:
- Kommunen vil ikke lytte til de med funksjonsnedsettelse. Vi kan bare håpe den hører på det politiet sier

Nøkkelord