Empo TV

NAV stenger døra for nye søknader til funksjonsassistanse ut året.

Foto: PxHere, illustrerende bilde

Foto: PxHere, illustrerende bilde

Ordningen med assistent er et tilbud for de fysisk funksjonshindrede, eller ansatte med sterkt nedsatt syn. Assistenten skal gi praktisk hjelp slik at vedkommende kan stå i ordinært lønnet arbeid. Ingen nye søknader vil bli behandlet, men de som allerede har fått funksjonsassistanse kan være trygge. For tiden er det cirka 400 personer i Norge som har funksjonsassistent, ifølge Handikapnytt.

Publisert:

På egne nettsider skriver NAV at de ikke har råd til å behandle søknadene de mottar, eller å støtte bedrifter økonomisk for assistenter til medarbeidere med funksjonsnedsettelser. Årsaken skal være en kombinasjon lønns og prisvekst i tillegg til flere nye brukere av ordningen tidlig på året. Ordningen for funksjonsassistanse er et eget rammestyrt tiltak. Det betyr at den har et begrenset pott på statsbudsjettet fra år til år.

«Dagens forbruk på ramma innebærer at det per i dag ikke vil være rom for å ta inn nye brukere i ordningen med funksjonsassistanse», skriver Nav.

I revidert nasjonalbudsjett har regjeringen foreslått en økning på 1,5 millioner kroner som følge av den ekstraordinære lønns- og prisveksten. Likevel blir ikke nye søknader om funksjonsassistent behandlet før til neste år, skriver seksjonsleder Jan Erik Grundtjernlien i Nav. Han understreker i en epost til Handikapnytt at ingen av dem som allerede har funksjonsassistanse, vil miste ordningen i år. Kristian Lian, funksjonshemmedes interessepolitiske seniorrådgiver i Norges Handikapforbund, var med i møtet på vegne av samarbeidsforumet av funksjonshemmedes organisasjoner (SAFO). Han sier til Handikapnytt at det kom som en overraskelse at ordningen er så presset økonomisk og ifølge Nav-ledelsen har vært det lenge.
Nå håper flere SAFO- representanter at funksjonsassistanse bidrar til at funksjonshemmede kan delta i arbeidslivet på en likestilt måte. Derfor bør flere få tilgang til ordningen, ikke færre. Lian mener det nå er opp til politikerne, nå når revidert statsbudsjett snart skal vedtas.

Saken er hentet fra Handikapnytt

Les hele saken Nav har ikke penger til mer funksjonsassistanse