Empo TV

Nordland:

Reagerer på fylkeskommunens forskjellsbehandling om TT-kort

Mens rullestolbrukere og blinde i Nordland har tilgang til tilrettelagt transport uansett inntekt, får utviklingshemmede nei dersom de tjener mer enn 213.000 kroner i året. For rullestolbrukere og blinde som er avhengige av tilrettelagt transport eksisterer det ingen inntektsgrense. Urettferdig og diskriminerende forskjellsbehandling av personer som også har et stort behov for fritidsreiser med tilrettelagt transport, mener Norsk Forbund for Utviklingshemmede (NFU) sitt lokallag som har klaget fylkeskommunens retningslinjer til Diskrimineringsnemda.

Publisert:

Som utviklingshemmet er man som oftest uføretrygdet noe som betyr at de derfor er lavt lønnet, men tjener likevel mer enn beløpsgrensen på 213 000 kroner i året. På den andre siden har vi lenge sett at både blinde og rullestolbrukere er blant de funksjonshemmede som kan tjene ubegrenset, men likevel har krav på fylkeskommunens transporttjenester. Det betyr i praksis at de utviklingshemmede blir holdt utenfor og begrenses i dagliglivet fordi de ikke får TT-kort. En rettighet som burde gjelde alle mennesker med nedsatt funksjonsevne ifølge talspersoner i Diskrimineringsnemda.

Fylkeskommunen forsvarer forskjellsbehandlingen i en uttalelse Handikapnytt har fått tilgang til. «Godt bemidlede rullestolbrukere» oppfyller vilkårene for tilrettelagt transport (TT-kort), mens personer som har lav inntekt som unge uføre, aldri vil komme dit. I tilsvaret sitt til nemnda hevder fylkeskommunen at det ikke dreier seg om ulovlig diskriminering, men om en «forsterket prioritering av grupper som allerede er positivt særbehandlet i utgangspunktet». Her har de som gir vedtak om TT-kortordningen forsvart sin økonomiske behovsprøving, men gitt unntak fort blinde og svaksynte. På den andre siden står NFU- klart på sitt syn: «Når forutsetningen for å få tjenesten er lav inntekt for noen funksjonsnedsettelser, mens andre får den uavhengig av inntekt, behandles de med andre funksjonsnedsettelser dårligere enn blinde og rullestolbrukere», argumenterer NFU i klagen.

Saken er fra Handikapnytt:
Særbehandling av blinde diskriminerer utviklingshemmede