Empo TV

Stort udekket behov for aktivitetshjelpemidler Akt26

Hvis du er over 26 år og søker NAV om aktivitetshjelpemidler blir du nå avvist fordi det er tomt for penger. Ordningen er begrenset til et fast beløp over statsbudsjettet i motsetning til annen formidling av hjelpemidler. Ordningen bør styrkes ...

Publisert:

Hvis du er over 26 år og søker NAV om aktivitetshjelpemidler blir du nå avvist fordi det er tomt for penger. Ordningen er begrenset til et fast beløp over statsbudsjettet i motsetning til annen formidling av hjelpemidler. Ordningen bør styrkes slik at folk får de hjelpemidlene de trenger for å kunne leve aktive liv, mener SVs nestleder Kirsti Bergstø. At pengen tar slutt før året er omme viser at det er et stort udekket behov for disse hjelpemidlene og ordningen må styrkes, sier Bergstø ti l Handikapnytt.

Det aller viktigste er å få mer penger inn i ordningen slik at flere får mulighet til å få søknadene sine behandlet, mener hun. – Men aller helst må ordningen inn i overslagsbevilgningen for øvrige hjelpemidler, slik at vi sikrer oss at det ikke går tomt for penger, sier hun. Å ha en ordning fjor aktivitetshjelpemidler som fungerer og som gir alle en mulighet til å leve aktive liv er særlig viktig i pandemitiden, mener SV- nestlederen. – Vi har en veldig tung tid bak oss der det er blitt framhevet hvor viktig det er med fysisk aktivitet og å være sammen på de måtene man kan. Vi vet at mange med funksjonshindringer også holdes utenfor arbeidslivet. Da er det ekstra viktig å ha systemer som ivaretar muligheten for den enkelte til å leve aktivt og å delta på ulike arenaer.

 – Alle velferdsgoder må være i utvikling for å møte de reelle behovene, sier hun og påpeker samtidig at SV ønsker å reversere det hun kaller usosiale kutt på andre områder, som bilstøtteordningen for funksjonshemmede.

Også regionsleder Kristian Lian i Norges Handikappforbund Trøndelag har fanget opp frustrasjon blant hjelpemiddelbrukere over at pengene til aktivitetshjelpemidler ikke strakk til dette året heller. – Vi hører stor frustrasjon fra personer som har behov for å komme i gang med trening, men som må vente i lang tid for å få utstyr som er tilpasset sin situasjon. Det er godt kjent at trening styrker livskvaliteten og gir bedre psykisk og fysisk helse. Aktivitetshjelpemidler er en god investering for både den enkelte og samfunnet, skriver han i en e-post til Handikapnytt. – Å spare penger på dette området, vil bare flytte utgiftene til helsebudsjettet, legger han til. Lian mener også at det er håpløst at så viktige hjelpemidler behandles etter førstemann-til- mølla prinsippet.

Norges Handikap Forbund Trøndelag arrangerer Midt-Norsk Hjelpemiddelmesse i Trondheim i september. Lian mener dette gir en verdifull mulighet til å prøve mange ulike aktivitetshjelpemidler, slik at man kan ha søknaden klar til levering januar.

Saken er fra Handikapnytt

Les hele saken Sv nestleder krever mer penger til aktivitetshjelpemidler/

Publisert av Birgitte Falck-Jørgensen