Empo TV

NAV-skandalen:

Tilkjent 70.000 i erstatning for 61 dager i fengsel

- Et endeløst overgrep fra Staten

Dette hevder en kvinne som står fram med historien sin etter urettmessig å ha sittet i fengsel i over 60 dager for grovt bedrageri. Det var etter at NAV-skandalen ble avdekket i 2019 at kvinnen ble tilkjent et erstatningsbeløp på 70 000. Nå vil kvinnen altså saksøke NAV for psykiske og økonomiske ringvirkninger hun har hatt i forbindelse med statens praksis gjennom hele prosessen som startet allerede i 2015.

Publisert:

Navs praksis var i strid med EØS-reglene den norske stat må rette seg etter. Denne kvinnen er en av de første som får en slik erstatning. Likevel opplever hun at erstatningsbeløpet på flere måter kun er et plaster på såret. Statens sivilrettsforvaltning (SFR) har gitt kvinnen – som en av de første som får oppreisning etter skandalen – en erstatning på 70.000 kroner. Til Aftenposten sier kvinnen at hun opplever summen som latterlig.

- En trøkk i trynet for å si det på godt norsk.

Videre beskriver hun prosessen fra da Nav anmeldte henne i 2015 som bedrager en «endeløs følelse av overgrep fra myndighetenes side». Kvinnen opplever seg svært urettferdig behandlet og fatter ikke at de legger seg flat i anger og erkjennelse etter skadene de som rettsstat har påført henne som enkeltperson og alle de andre NAV- klientene som også ble urettmessig dømt til bøter eller fengsel.

Avdelingsdirektør Kristina Kjeverud i SRF sier at de har gitt erstatningsbeløpet ut ifra de tre rettssakene hun hadde vært igjennom og den påfølgende fengselsstraffen på drøyt to måneder.

- De tilkjente oppreisningsbeløpene i disse sakene ligger på mellom 50- og 70 000 kroner sier hun. Kjeverud mener beløpet må anses som en "betydelig oppreisningssum".

Saken er fra nettavisen Aftenposten (krever abonnement):
Nav-offer fikk 70.000 kroner i oppreisning for 61 døgn i fengsel

Kilde: Aftenposten

Nøkkelord