Empo TV

Enklere overgang fra skole til ordinært arbeid

Foto: PxHere, illustrerende bilde

Foto: PxHere, illustrerende bilde

Forskere fra Oslo Met, NTNU og Universitetet i Oslo ønsket å finne ut hvorfor 3 prosent av unge utviklingshemmede ikke fikk seg jobb etter endt skolegang. Målet var å finne u t hva som skal til for å få til enklere overganger fra skole til arbeidsliv for flere utviklingshemmede. Uten riktig tilrettelegging og tidlig oppfølging av den enkeltes interesser får mange personer med lett utviklingshemming ikke de samme fordelene som annen ungdom.

Publisert:

De går glipp av muligheten til større økonomisk uavhengighet, opplevelse av mestring og økt sosialt nettverk, forklarer Hanne Marie Høybråten Sigstad, som er en av forskerne. Ti unge voksne med lett utviklingshemming ble intervjuet og forteller selv hvordan de har lyktes i å få seg jobb i det ordinære arbeidslivet. Deltakerne hadde avsluttet videregående skole og var mellom 18 og 25 år. Alle hadde fått seg fast jobb de fleste på deltid. Mange mente at det å kunne gjøre selvstendige valg og følge egne interesser var en viktig suksessfaktor. En deltaker sa det slik:
«Jeg kunne velge mellom flere jobber. Jeg jobbet en stund i barnehage. Men jeg foretrekker å jobbe med eldre mennesker. Det er roligere. Da trenger jeg ikke løpe etter alle. Jeg velger å jobbe med eldre mennesker. Jeg ville ha en slik jobb.»
Deltakerne mente det var viktig å være presis for å få en jobb. Gi informasjon til arbeidsgiver om det skulle være forsinkelser i trafikken. Samarbeidet mellom skolen og arbeidsplassen har også vært viktig for å lykkes. Slik beskrev en av deltakerne overgangen fra skolen til den ønskede arbeidsplassen: «Skolen hjalp meg. Skolen tok kontakt med arbeids- og inkluderingsbedriften, og det var de som fant en praksisplass i en barnehage.»
Gjennom intervjuene forskerne foretok kunne de trekke fram høy grad av selvbestemmelse. Deltakerne fikk styre sine egne valg uten påvirkning fra andre.
1. Blant suksessfaktorene kan nevnes; Å være robust og kunne mestre livets ulike utfordringer. Å kunne uttrykke egne ønsker og å kunne ta egne valg. Å kunne sette opp egne mål. Å kunne løse problemer når de oppstår. Å kunne stå opp for seg selv.
2. Gode mellommenneskelige ferdigheter:
Være punktlig. Være utholdende. Være god på mellommenneskelige relasjoner. Være en som man kan stole på. Ha god arbeidsmoral.
3. Miljøfaktorer: God støtte fra familie og venner. Bred støtte i nettverket ved behov. Nært samarbeid mellom skole og arbeidsplass. Inkluderende arbeidsmiljø og individuell tilrettelegging på arbeidsplassen. Denne undersøkelsen er en av de første studiene som kjennetegner gode overganger fra skole til arbeidsliv for unge voksne med lett utviklingshemming i Norge.

Les hele saken: Enklere overganger fra skole til arbeid for elever med lett utviklingshemming