Empo TV

KrF:

Likeverdig assistanse bør bli et landsomfattende tilbud

Bollestad skuffet over stortingsflertallet

Bollestad (KrF): Skuffet over stortingsflertallet
 Foto: KrF/Astrid-Therese Theisen (CC BY-NC-ND 2.0) via Flickr

Bollestad (KrF): Skuffet over stortingsflertallet Foto: KrF/Astrid-Therese Theisen (CC BY-NC-ND 2.0) via Flickr

Lederen for Kristelig Folkeparti, Olaug Bollestad, er skuffet over at stortingsflertallet ikke ville be regjeringen om en rask oppfølging av anbefalinger som - dersom de blir satt ut i live - kan gjøre brukerstyrt personlig assistanse (BPA) til et likestillingsverktøy.

Publisert:

Bakgrunnen for saken er at Stortingets kontrollorgan, Riksrevisjonen, har gransket tjenester for familier som har barn med funksjonsnedsettelser. Organet fant mange mangler, og ett av problemene er at tjenestene varierer fra kommune til kommune. Alle funnene ble siden samlet i en rapport som ble behandlet av Stortinget, og det var her at Kristelig Folkeparti fremmet et forslag der de ba regjeringen Støre om å være raske med å følge opp BPA-utvalgets anbefalinger om hvordan BPA kan fungere bedre som likestillingsverktøy. Målet var "å sikre reell likestilling og for å hindre uheldige forskjeller mellom kommuner i tjeneste- og avlastningstilbudet til personer med en funksjonsnedsettelse" så fort som mulig.

Mímir Kistjánsson fra Rødt støttet Krfs forslag mens Arbeiderpartiet, Senterpartiet og SV stemte mot. Dermed falt forslaget.

- Jeg synes det er synd at de ikke vil være med på en rask oppfølging av BPA-utvalgets utredning, sier KrF-leder Olaug Bollestad til Handikapnytt. Hun mener at utvalgets rapport "Selvstyrt er velstyrt" inneholder flere løsninger på de problemene som Riksrevisjonen peker på når det gjelder tjenestetilbudet til familier som har funksjonsnedsatte barn. Særlig gjelder dette forskjellene i timetall og tilbud mellom kommuner. - Vi må begrense utfordringene med at det er så ulik praksis fra kommune til kommune, sier Bollestad.

Da Stortinget behandlet Riksrevisjonens rapport sa Marian Hussein fra SV at hun ikke ville støtte KrFs forslag fordi rapporten ikke hadde vært ute på høring, og at det har vært uenighet om rapportens innhold både innad i utvalget og funksjonshemmedes organisasjoner.

- Det viktigste nå fremover er å få på plass en god nok høringsprosess hvor vi lytter både dem det gjelder og også deres familier og fagfolk på feltet, sa Hussein i stortingsdebatten 18. januar.

Les hele saken: Olaug Bollestad (KrF): Det haster å sikre likeverdig assistanse i hele landet

Kilde: handikapnytt.no