Empo TV

Kringkastingsrådet uten funksjonshemmet repreesentant

Foto: PxHere

Foto: PxHere

I et leserinnlegg i Medier24 kritiserer forfatter og professor Jan Grue usynliggjøringen av Norges største minoritet - funksjonshemmede. Grue kan ikke forstå hvorfor ikke det statlige rådet ikke kan ta med et funksjonshemmet medlem som kan gi innspill og dele erfaringer de andre medlemmene ikke er kjent med. Kringkastingsrådet består av 14 medlemmer med personlige varamedlemmer. Stortinget velger 10 medlemmer, Kongen oppnevner 4 medlemmer, deriblant leder og nestleder.

Publisert:

Rådet skal gi innspill til kringkastingssjefen og spille en rolle i forhold til hovedlinjene i hvordan programtilbudet skal være i NRK. Det viser seg at ikke en eneneste funksjonshemmet er med. Det betyr at ingen stemmer kan tale den største minoritetens sak når programtilbudet for de neste fire årene skal stakes ut.

Grue skriver:
«Jeg kan med min beste vilje og mest positive innstilling til den statlige virksomheten NRK ikke forstå hvorfor de ikke kan ta med et funksjonshemmet medlem. Et medlem som kan gi innspill og øse fra et erfaringsgrunnlag som de andre medlemmene ikke vil ha. For en berikelse det ville vært».

Uten en eneste funksjonshemmet i det nye kringkastingsrådet som skal være et rådgivende organ for kringkastingssjefen, vil ingen stemme som representerer den størst minoritetens sak høres. Et medlem med nedsatt funksjonsevne, som kan gi innspill og øse fra et erfaringsgrunnlag som de andre medlemmene ikke vil ha. For en berikelse det ville vært.

Grue regner selvsagt med at kringkastingssjefen, kulturministeren, eller en sentral opposisjonspolitiker vil lese innlegget hans. Håpet hans er at vedkommende har en forklaring for usynliggjøringen nok en gang. En forklaring som kan pulvirisere hans opprørthet og gjøre det han skriver til en urimelig masing, om noe som ikke betyr noe. Men før ministeren eller hvem det nå er så oppfordre han til å bruke «søk/erstatt» i Word og bytt ut funksjonshemmet med for eksempel «innvandrerbakgrunn» (en annen minoritet som selvsagt skal med). -Les så teksten min på nytt. Er det noe du reagerer på? Vel da er du kanskje på vei met en større erkjennelse, mener Jan Grue.

For ordens skyld: Det er Kulturdepartementet, Stortinget og Sametinget som velger hvem som sitter i Kringkastingsrådet. NRK har ingen innvirkning på hvem som blir valgt inn.

Saken er fra Medier24
Nytt kringkastingsråd – og usynliggjøringen av funksjonshemmede