Empo TV

Med Jens Petter Gitlesen i fokus

Hver uke har nettavisen Dagens Perspektiv en kronikkspalte som heter "Navn i uken", som ser på hva en kjent person har gjort i den siste uka. Denne ukens navn er Jens Petter Gitlesen, som er leder i Norsk forbund for utviklingshemmede.

Publisert:

"Nå og da blir rettssikkerheten, rettighetene og levekårene til psykisk utviklingshemmede en stor mediesak. Da dukker alltid Jens Petter Gitlesen opp", heter det innledningsvis i kronikken, før den fortsetter: "For eksempel denne uken, da VG avslørte hvordan minst 133 norske kommuner regelrett satt mer enn 2000 mennesker i "varetekt, med brev og besøksforbud", under korona-nedstengningen. Den fullstendige isolasjonen av mennesker, de fleste av dem bor i sine egne hjem - privat, i bofellesskap eller omsorgsboliger som de selv betaler for - er klart ulovlig og et klokkeklart brudd med på grunnleggende menneskerettigheter. Det konstater både juss-professorer og det erkjenner kommunenes interesseorganisasjon KS."

Videre tar kronikken for seg Jens Petter Gitlesens uttalelser i tirsdagens Dagsnytt 18-sending: "Jens Petter Gitlesen har snakket med mennesker som har hatt det langt vanskeligere enn kun besøksforbud under korona. En jeg snakket med fikk først gå i butikken i april*. Andre fortalte meg om at de "får lufting en gang per dag". Her sa også Gitlesen: "Denne formen for frihetsberøvelse og sterke inngrep i privatlivet er mennesker med utviklingshemming vant med. De er vant med å være avmektige og under andres kontroll. Dette som har skjedd under korona, er ikke unikt. Det spesielle er at det er innført over alt på samme tid".

I kronikken står det om Gitlesens jobb som leder av NFU: "Som leder av NFU og deres 8300 fordelt på 19 fylkeslag og 183 lokallag, har Jens Petter Gitlesen i 11 år vært frikjøpt fra jobben som universitetslektor ved Institutt for økonomi og ledelse på Universitetet i Stavanger. Han er bosatt i Sola kommune sammen med sin samboer og fire døtre. Hans nest yngste datter har Downs syndrom." Og videre: "Jens Petter Gitlesen mener at noe av årsaken til at disse rettighetsbruddene til stadighet skjer, er at det sjelden er kontroll og tilsyn med forholdene rundt de utviklingshemmede. Utallige rapporter og utredninger påvist lovbruddene. Den første rapporten om manglende rettssikkerhet kom i 2007.

Mot slutten av kronikken står det: "I bunn og grunn er det nok ikke vond vilje som gjør at kommunene til stadighet "glemmer" de utviklingshemmede. Det handler nok heller om for lite penger. Og denne "gruppa" har ikke de sterkeste organisasjonene med bøttevis av engasjerte og godt betalte talspersoner i ryggen. Men fortsatt har de heldigvis Jens Petter Gitlesen. Han sukker kanskje tungt innimellom. Men han gir seg ikke på bare møkka."

*Journalistens rettelse: I Dagsnytt 18-sendingen som det er referert til, oppgir Gitlesen juni som måneden hvor den han hadde snakket med først fikk gå på butikken.

Les hele saken: Dagens perspektiv med Jens Gitlesen

Kilde: Dagens Perspektiv

Publisert av: Anders Teslo